Werk samen bij ondersteunen van opvoeding

Als beroepskracht in de wijk is het belangrijk de krachten te bundelen en samen te werken met diverse initiatieven in de wijk. Want opvoeden doe je samen. Niet alleen ouders en medeverzorgers, maar ook andere betrokkenen zoals beroepskrachten, vrijwilligers, sportcoaches en buurtbewoners kunnen veel voor elkaar betekenen.

Versterken pedagogisch klimaat

Meer samenwerking tussen alle opvoeders zorgt voor een sterk pedagogisch klimaat ofwel de 'pedagogische civil society'. Hoe sterker deze context rondom het gezin is, des te groter de kans dat kinderen en jongeren zich goed ontwikkelen.

Dit sluit aan bij de gedachte achter de transformatie van de jeugdhulp. Meer inzetten op preventie en het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen. Hiervoor moet je als professional het gesprek over ouderschap en opvoeding aangaan in de wijk en samenwerken met andere professionals en initiatieven.

Lees meer over versterken opvoedkundig klimaat.

Samenwerken met het netwerk van ouders

Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de ouders regelmatig praat met iemand uit hun sociale netwerk over opvoeding of advies krijgt van hen. Bekijk als professional de mogelijkheden van het inzetten van dit sociale netwerk.

Samenwerken met andere opvoeders in de wijk  

Weet je wat de wensen en behoeften van ouders en mede-opvoeders in de wijk zijn als het gaat om ouderschap en opvoeding? Door te weten wat er leeft in de wijk, kun je hier als professional beter bij aansluiten. Met als doel structureel samen te werken in de wijk met andere professionals en vrijwilligers uit bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, (jeugd)welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Sommige ouders krijgen weinig steun van hun sociale netwerk bij vragen rond ouderschap en opvoeding. In de wijk zijn vaak veel initiatieven die aansluiten bij hun behoeften. Denk bijvoorbeeld aan ouder of spelinloop, mamacafés en opvoedspreekuren.

Opgroeien: wie zijn daarbij betrokken?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een interactief overzicht gemaakt dat laat zien wie er allemaal bij een gezin betrokken kunnen zijn en daardoor voor het gezin verschil kunnen maken. Die informatie maakt duidelijk op wie gezinnen een beroep kunnen doen rond opgroeien en opvoeden. Welke mensen zijn dat in hun vertrouwde omgeving? En welke professionals en voorzieningen zijn beschikbaar als een gezin meer hulp en ondersteuning nodig heeft? Sommigen staan nabij, anderen zijn meer op afstand betrokken.

In drie casussen met verschillende opvoedsituaties wordt geïllustreerd hoe het sociale en professionele netwerk van een gezin kan veranderen.

Het overzicht is een pdf-bestand. Open het voor de beste weergave op een pc of laptop met Adobe Acrobat.

Schema interactief overzicht Opgroeien in Nederland

Bekijk het overzicht Opgroeien in Nederland: wie zijn daarbij betrokken?

Lees meer over het overzicht Opgroeien in Nederland: wie zijn daarbij betrokken?

Pedagogische basisDe kracht van de pedagogische civil society

Yveline Nilsen

Yveline Nilsen

adviseur en onderzoeker