Over het Nederlands Jeugdinstituut

Ons hart ligt bij het verbeteren van het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Veel mensen en partijen werken aan dit doel. Het gebruiken van de juiste kennis is daarbij cruciaal. Het Nederlands Jeugdinstituut is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Wij brengen kennis onder de aandacht en helpen om die kennis toe te passen. Dat is onze missie, daar staan we voor.

Contact

Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werken onze medewerkers momenteel vaak vanuit huis. Zij zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Heeft u vragen in verband met het coronavirus? Kijkt u dan op onze themapagina Leven en werken met het coronavirus.

Bezoekadres:
  • Churchilllaan 11
  • 3527 GV Utrecht
Postadres:
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • Postbus 19221
  • 3501 DE Utrecht
Receptie:

Contactgegevens voor:

Kunt u het antwoord op uw vraag en/of de juiste medewerker op onze website niet vinden? Dan kunt u mailen naar info@nji.nl.

Sollicitaties:
Open sollicitaties en vragen over stages kunt u mailen naar sollicitatie@nji.nl.

Trainingen:
Vragen over onze trainingen kunt u mailen naar training@nji.nl.

Publicaties bestellen:
Veel van onze publicaties kunt u gratis downloaden bij publicaties. Niet-gratis publicaties kunt u bestellen via het erbij vermelde bestelformulier.

 

Journalisten en voorlichters kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met de woordvoerders van het Nederlands Jeugdinstituut:

  • telefoon: 06 - 25 66 07 57
  • e-mail: pers@nji.nl

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) beantwoordt alleen vragen van professionals die in de jeugdsector werken. Het NJi is geen hulpverlenende instantie. Heeft u advies of hulp nodig bij een persoonlijke situatie dan adviseren we u contact op te nemen met:

Hulp en advies:
Korrelatie: 0900 - 1450 (15 cent per minuut), www.mindkorrelatie.nl.

Vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis)
Lees meer op: www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Jeugdhulp
Voor jeugdhulpinstellingen bij u in de buurt: adresgegevens jeugdhulpinstellingen.

Klachten over hulpverlening:
Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers kunnen een beroep op 'AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp' doen als zij vinden dat hun behandeling of bejegening beter kan en als zij een vraag hebben over hun rechtspositie: www.akj.nl

Vragen over opvoeding:
Kijk op www.opvoeden.nl of op de site van Ouders online: www.ouders.nl. Of kijk op de website van uw gemeente voor ondersteuning in uw buurt.

Heb je problemen of zorgen en wil je met iemand praten?
Je kunt bellen of chatten met de Kindertelefoon. Kijk op www.kindertelefoon.nl

Spreekbeurt of werkstuk
Ga je een spreekbeurt houden of werkstuk maken over kindermishandeling of pesten? Of je hebt een probleem waar je graag met iemand over wilt praten? Hieronder vind je links naar sites met meer informatie.

Meer weten over:

We doen altijd ons best, maar het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over ons werk. Heeft u daarover een klacht? Dan kunt u deze schriftelijk, voorzien van uw handtekening en de datum, indienen bij:

Nederlands Jeugdinstituut
t.a.v de directie
Postbus 19221
3501 DE Utrecht

Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van uw klacht. Binnen drie werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat wat de afhandelingstermijn is, de verdere procedure, wie de contactpersoon is en krijgt u de mogelijkheid gehoord te worden.


ANBI

Het Nederlands Jeugdinstituut is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
RSIN-nummer: ​816886969

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies