Drankgebruik onder jongeren

Het aantal 12- tot 16-jarigen die zeggen nooit te drinken, is in 2018 opnieuw gestegen. In 2018 zegt bijna 76 procent nooit te drinken. Een jaar eerder ging het om ruim 72 procent van de 12- tot 16-jarigen. Onder de 16- tot 20-jarigen is eveneens het percentage niet-drinkers gestegen, van 19 procent in 2017 naar circa 22 procent in 2018.

Ook zwaar en overmatig drankgebruik is afgenomen onder 12- tot 20-jarigen. Onder 20- tot 30-jarigen is echter een stijging te zien in zwaar drankgebruik.

Bij jongens is sprake van zwaar drankgebruik als zij minstens één keer per week zes of meer glazen alcohol drinken op een dag. Bij meisjes geldt vier glazen alcohol drinken op een dag als zwaar drankgebruik. Zwaar drankgebruik komt in 2018 bij circa 13 procent van de 16- tot 20-jarigen voor. Dat is een daling ten opzichte van 2017, toen het circa 16 procent was. Onder 20- tot 30-jarigen is echter het aantal zware drinkers gestegen van ruim 14 procent in 2017 naar 16,4 procent in 2018.

Overmatig drankgebruik, waarbij jongens meer dan 21 glazen en meisjes meer dan 14 glazen drinken per week, is in alle leeftijdscategorieën gedaald ten opzichte van 2017. Onder 16- tot 20-jarigen is het percentage jongeren met overmatig drankgebruik gedaald van 10 procent in 2017 naar ruim 5 procent in 2018. Onder 20- tot 30-jarigen gaat het om een daling van 12,9 naar 10,6 procent (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Alcoholgebruik onder scholieren

In het HBSC-onderzoek (Stevens e.a. 2018) onder scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs zijn leerlingen bevraagd over hun alcoholgebruik. Van de basisschoolleerlingen zegt in 2017 8,4 procent ooit alcohol te hebben gedronken. 1,7 procent zegt dit nog in de afgelopen maand te hebben gedaan en bijna 1 procent zegt ooit dronken geweest te zijn. In het voortgezet onderwijs komt drankgebruik aanzienlijk vaker voor. Daar zegt 45 procent van de 12- tot en met 16-jarigen ooit gedronken te hebben en heeft 25 procent in de afgelopen maand gedronken. 16 procent is ooit dronken geweest.
Drankgebruik stijgt met de leeftijd. Zo zegt ruim 20 procent van de 12-jarigen ooit gedronken te hebben. Dit stijgt tot 71 procent onder de 16-jarigen.

Van de jongeren in het voortgezet onderwijs die de laatste maand hebben gedronken, zegt 71 procent in de laatste maand één keer of vaker vijf glazen of meer op een dag te hebben gedronken, het zogenaamde bingedrinken. 10 procent heeft op een weekenddag meer dan tien glazen gedronken. Bingedrinken komt significant vaker voor onder jongens dan onder meisjes: het gaat om 73,8 procent van de jongens en 67,3 procent van de meisjes die de afgelopen maand hebben gedronken.

Laatst bewerkt: 29 oktober 2019


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Trends in alcoholgebruik

Het percentage 12- tot 20-jarigen die zeggen niet te drinken, laat sinds 2010 een dalende trend zien, met enige schommeling in de tussenliggende jaren. Sinds 2010 drinken dus meer jongeren. De afgelopen vier jaar steeg echter het percentage nooit-drinkers.

In 2010 zei ruim 76,3 procent van de 12- tot 16-jarigen en 25,6 procent van de 16-20-jarigen nooit te drinken. In 2018 gaat het onder 12- tot 16-jarigen om 75,9 procent en onder 16- tot 20-jarigen om 21,9 procent (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019).

Laatst bewerkt: 29 oktober 2019


Vragen?

Marjolein Wiegman is contactpersoon.

Foto Marjolein  Wiegman

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies