• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Middelenmisbruik en verslaving

Cijfers over alcoholgebruik

Kerncijfers

Sinds 2016 is er sprake van een stijging van het aantal 12- tot 16-jarigen die zeggen nooit te drinken. In 2015 ging het om 66 procent en in 2016 zegt ruim 70 procent nooit te drinken. Onder de 16- tot 20-jarigen is het percentage niet-drinkers met circa 18 procent gelijk gebleven.

Zwaar drankgebruik komt in 2016 bij circa 16 procent  van de 16- tot 20-jarigen voor. Ten opzichte van 2015 is hierbij sprake van een daling. Toen ging het om bijna 23 procent van de 16- tot 20-jarigen. Recente cijfers over het aantal 12- tot 16- jarigen met zwaar drankgebruik ontbreken. In 2013 ging het om 1,5 procent.  Bij jongens is sprake van zwaar drankgebruik als zij minstens 1 keer peer week 6 of meer glazen alcohol op een dag drinken. Bij meisjes is bij 4 glazen alcohol op één dag hiervan sprake.  

Overmatig drankgebruik waarbij jongens meer dan 21 glazen per week en meisjes meer dan 14 glazen per week drinken komt in 2016 bij ruim 10 procent van de 16- tot 20-jarigen voor. In 2015 ging het om 11 procent (CBS, 2017).

Laatst bewerkt: 1 december 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Trends in alcoholgebruik (2010-2016)

Het percentage jongeren die zegt niet de drinken laat, met enige schommeling in de tussenliggende jaren, sinds 2010 onder 12-16 jarigen een dalende trend zien.

In 2010 zei ruim 76 procent van de 12-16 jarigen niet te drinken in 2016  gaat het om ruim 70 procent van deze leeftijdsgroep. Onder de 16-20 jarigen is er sprake van een zeer lichte daling met bijna 18 procent in 2010 en ruim 17 procent in 2016 (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2017).

Laatst bewerkt: 1 december 2017


Vragen?

Marjolein Wiegman is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.