• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR

Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming

Professionalisering van jeugdhulp en jeugdbescherming is gericht op het continu verbeteren van de hulp aan kinderen en hun ouders door vakbekwame professionals. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van vakkennis, een leven lang blijven leren, reflecteren op je handelen en beroepsregistratie. Lees in dit dossier meer over deze en andere aspecten van professioneel werken.

Informatiebijeenkomsten over professionaliseren

Over cliëntgericht werken, beroepsregistratie en meer

Wat betekent professionaliseren en wat vraagt het in de praktijk van professionals, leidinggevenden en (beleids)medewerkers? Op verschillende locaties in het land vinden informatiebijeenkomsten waarin aandacht is voor thema's als cliëntgericht werken, werken met een beroepscode en beroepsregistratie.

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor de jeugdhulp en jeugdbescherming, over thema’s als ernstige gedragsproblemen, pleegzorg, kindermishandeling, stemmingsproblemen en meer.

De richtlijnen zijn te vinden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

Advies en ondersteuning

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt advies, ondersteuning en uitwisseling voor uw team, afdeling, organisatie of gemeente.

Vragen?

Nienke Foolen is contactpersoon.

Foto Nienke  Foolen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies