Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor alle mensen met een beperking die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24-uurszorg. Kinderen en jongeren tot 18 jaar met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hebben op grond van deze wet recht op een zorgpakket voor persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding en behandeling. In termen van zorgzwaartepakketten (ZZP) gaat het om verstandelijk beperkte kinderen met ZZP 4 en hoger, lichamelijk beperkte kinderen met ZZP 2 of 4 en hoger, en zintuigelijk beperkte kinderen met een ZZP 2 en hoger.

Onderwijs en langdurige zorg zijn voortaan eenvoudiger te combineren omdat in de Wet langdurige zorg onderwijs niet langer als voorliggende voorziening wordt gezien. Daardoor kunnen onderwijs en langdurige zorg samen en tegelijk ondersteuning bieden.

Vragen?

Wendy Kunst is contactpersoon.

Foto Wendy  Kunst

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies