Monitoring

Praat regelmatig over gegevens

U hebt niets aan gegevens als u er niet over praat. Cijfers zijn immers slechts een platgeslagen weergave van een dynamische en complexe dagelijkse praktijk. Vandaar dat het belangrijk is om over gegevens te praten, met verschillende belanghebbenden. Samen ontdekt u het verhaal erachter. En samen beslist u wat het vervolg moet zijn. Als u vervolgens door te monitoren nagaat of verbeteringen leiden tot de beoogde uitkomsten, krijgt het gesprek steeds meer betekenis.

Het helpt om dit gesprek te voeren aan de hand van vier vragen:

  • Herkennen: Herkennen we deze uitkomsten?
  • Verklaren: Kunnen we deze uitkomsten verklaren?
  • Waarderen: Wat vinden we van deze uitkomsten?
  • Verbeteren: Zijn er verbeteracties nodig, en zo ja, welke?

Zo helpen monitorgegevens en het verhaal daarachter om tot een doelgerichte verbetering te komen. Wilt u met partners in gesprek over de cijfers? Dan kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van het draaiboek Verhalen achter de cijfers van de academische werkplaats Inside-Out.

Voorbeeld verbeteractie

Een jeugdhulpinstelling ziet in de cijfers dat de uitval onder cliënten op één locatie hoger is dan op andere locaties. In het teamoverleg is dit onderwerp van gesprek. De behandelaars vertellen dat zij niet veel uitval zien, behalve van pubers die lastig te motiveren zijn om actief deel te nemen aan de behandeling. De behandelaars ervaren die behandelingen zelf ook als een worsteling en weten niet goed hoe ze het tij kunnen keren.

In overleg met de locatiedirectie wordt een instellingsbrede scholingsmiddag georganiseerd met lezingen en workshops over werken met pubers en motiverende gespreksvoering. Daarbij worden oud-cliënten uitgenodigd om hun verhaal te doen. Aansluitend maakt de instelling afspraken over ondersteuning van de behandelaars om het geleerde in praktijk te brengen. Na verloop van tijd wordt zichtbaar dat de uitval onder pubers daalt.

Vragen?

Afke Donker is contactpersoon.

Foto Afke  Donker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies