• WERKEN AAN DE KWALITEIT
 • VAN DE JEUGDSECTOR
Kinderopvang

Publicaties NJi


 • High Five Quality Scan
  High Five Quality Scan. Instrument voor reflectie en evaluatie op basis van het Europees kader voor kwaliteit
  • Keulen, A. van, A. del Barrio Saiz, E. Reiling, J. Hoex en C. Bienemann
  • 46 pagina's

  Met de High Five Quality Scan kunnen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en IKC’s hun interne kwaliteit op vijf thema’s te evalueren en verbeteren.


 • Pedagogisch perspectief op drie IKK-maatregelen
  Pedagogisch perspectief op drie IKK-maatregelen
  • Hoex, J., S. Verweij-Kwok
  • 33 pagina's

  De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang/ IKK: Wat kan de ondernemer verwachten aan ‘pedagogische winst’?


 • Een gezonde kinderopvang in de praktijk
  Een gezonde kinderopvang in de praktijk. Evaluatieonderzoek bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen (2016)
  • Abrahamse, S. en M. Balledux
  • 25 pagina's

  Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft samen met andere organisaties de scholing 'Een Gezonde Start' en 'Aanpak Gezonde Kinderopvang' geëvalueerd bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen.


 • Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
  Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang
  • Eliëns, M. (regie en redactie), Hoex, J. (regie en redactie), Konings, M., Schepers, W., Galesloot, A.
  • 216 pagina's

  Video-interactiebegeleiding wordt in het werkveld kinderopvang veelvuldig toegepast. Met name als instrument om het vakmanschap in de pedagogische omgang met kinderen te professionaliseren en om het pedagogisch klimaat van de leefomgeving van het kind te optimaliseren. Deze beschrijft de toepassing van video-interactiebegeleiding in het peuterwerk en de kinderopvang.


 • Veldinstrument observatie pedagogische praktijk
  Veldinstrument observatie pedagogische praktijk. kindercentra en peuterspeelzalen
  • Hoex, J. en F. Kolsteren
  • 71 pagina's

  Deze publicatie bevat het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar en het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. Inspecteurs kinderopvang van de GGD'en gebruiken dit instrument om de pedagogische praktijk van kindercentra en peuterspeelzalen te beoordelen als zij een kinderopvanglocatie bezoeken.


 • WerkenderWijs!
  WerkenderWijs! Aan de slag met een persoonlijk pedagogisch plan
  • Hoex, J. en S. Verweij-Kwok
  • 70 pagina's

  'WerkenderWijs! Aan de slag met een persoonlijk pedagogisch plan' helpt om over de organisatie van het werk van een gastouder na te denken. Wat zijn belangrijke ervaringen voor kinderen? Wat kan ik daar als gastouder aan bijdragen? Hoe zet ik mijn mogelijkheden in voor een goed aanbod? Wat moet ik hierover afstemmen en uitwisselen met de ouders? En met welke vragen en zorgen kan ik bij het gastouderbureau terecht? In dit boek staat informatie over de manier waarop een gastouder met deze vragen kan omgaan.


 • Baby's uitdagen tot spel
  Baby's uitdagen tot spel
  • Verweij-Kwok, S. en M. Wilschut (samenstelling)
  • 15 pagina's

  Twee belangrijke vragen over het werken met baby’s staan in dit tipboekje centraal: Hoe bied je in alle onderdelen van het dagschema van Kaleidoscoop een passend aanbod voor baby’s? Hoe zorg je voor een passend aanbod voor baby’s in een verticale groep?


 • Werken met baby's in een groep
  Werken met baby's in een groep
  • Nossent, S. en O. Vanderhaegen
  • 96 pagina's

  Er is de laatste tijd veel te doen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. De discussie gaat met name over de opvang van baby's in kinderdagverblijven. De meningen zijn verdeeld over hoe het gesteld is met de kwaliteit en wat de effecten van babyopvang precies zijn. In het actuele boek 'Werken met baby's in een groep' staat hoe pedagogisch medewerkers de kwaliteit van het kinderdagverblijf kunnen verbeteren.


 • Babyopvang kan beter
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 3 pagina's

  Het wordt tijd dat ouders kunnen kiezen om de eerste zes maanden zelf voor hun baby te zorgen. Tegelijkertijd moet de kwaliteit van de opvang van jonge baby’s in kinderdagverblijven beter worden. De pedagogische kwaliteit van de kinderopvang daalt de laatste jaren gestaag, zo blijkt uit onderzoek.


 • Werken aan welbevinden
  Werken aan welbevinden
  • M. Balledux
  • 178 pagina's

  Dit boek helpt leidsters bij het meten van het welbevinden van hun kinderen.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.