Kinderopvang

Publicaties NJi


 • Kinderwerk anno 2021
  Kinderwerk anno 2021. Doel, inhoud en betekenis onderzocht
  • Loef, M.
  • 21 pagina's

  Dit onderzoeksrapport over kinderwerk en de kinderwerkers in Nederland laat zien dat één kinderwerker als rolmodel en vertrouwd persoon voor een kind het verschil kan maken.


 • Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum
  • Nederlands Jeugdinstituut
  • 1 pagina's

 • Het groeiend jeugdzorggebruik
  Het groeiend jeugdzorggebruik. Duiding en aanpak
  • Yperen, T. van, A. van de Maat, J. Prakken
  • 34 pagina's

  Essay over de oorzaken van en de oplossingen voor de groei van het jeugdzorggebruik in Nederland.


 • Checklist voor gemeenten
  Checklist voor gemeenten. De integratie van jonge vluchtelingenkinderen bevorderen via de kinderopvang
  • Nederlands Jeugdinstituut, Sardes, Pharos, Sociaal Werk Nederland
  • 1 pagina's

  Hoe kun je als gemeente de deelname van jonge vluchtelingenkinderen aan voorschoolse voorzieningen bevorderen?


 • Ouderbetrokkenheid
  Ouderbetrokkenheid. Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang
  • Hoogeveen K. en P. Muller
  • 24 pagina's

  De kinderopvang kan vluchtelingenkinderen een goede start geven door hun ouders te betrekken bij de zorg. 


 • Deskundigheidsbevordering en methodieken
  Deskundigheidsbevordering en methodieken. Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang
  • D. Ince
  • 22 pagina's

  Deze brochure richt zich op deskundigheidsbevordering van de kinderopvangmedewerkers die werken met vluchtelingenkinderen.


 • Anderstaligheid en opvallend gedrag van kinderen
  Anderstaligheid en opvallend gedrag van kinderen. Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang
  • S. Gross
  • 25 pagina's

  Deze brochure bevat praktijkervaringen van kinderopvangaanbieders die te maken hebben met vluchtelingenkinderen.


 • Achtergrond vluchtelingenkinderen
  Achtergrond vluchtelingenkinderen. Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang
  • A. de Haan
  • 22 pagina's

  Om als pedagogisch medewerker de vluchtelingenkinderen en hun ouders zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het handig om iets te weten over de achtergrond van deze gezinnen.


 • High Five Quality Scan
  High Five Quality Scan. Instrument voor reflectie en evaluatie op basis van het Europees kader voor kwaliteit
  • Keulen, A. van, A. del Barrio Saiz, E. Reiling, J. Hoex en C. Bienemann
  • 46 pagina's

  Met de High Five Quality Scan kunnen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en IKC’s hun interne kwaliteit op vijf thema’s te evalueren en verbeteren.


 • Pedagogisch perspectief op drie IKK-maatregelen
  Pedagogisch perspectief op drie IKK-maatregelen
  • Hoex, J., S. Verweij-Kwok
  • 33 pagina's

  De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang/ IKK: Wat kan de ondernemer verwachten aan ‘pedagogische winst’?


 • Een gezonde kinderopvang in de praktijk
  Een gezonde kinderopvang in de praktijk. Evaluatieonderzoek bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen (2016)
  • Abrahamse, S. en M. Balledux
  • 25 pagina's

  Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft samen met andere organisaties de scholing 'Een Gezonde Start' en 'Aanpak Gezonde Kinderopvang' geëvalueerd bij tien kinderopvangorganisaties en drie brede scholen.


 • Veldinstrument observatie pedagogische praktijk
  Veldinstrument observatie pedagogische praktijk. kindercentra en peuterspeelzalen
  • Hoex, J. en F. Kolsteren
  • 71 pagina's

  Deze publicatie bevat het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar en het veldinstrument observatie pedagogische praktijk 4-12 jaar. Inspecteurs kinderopvang van de GGD'en gebruiken dit instrument om de pedagogische praktijk van kindercentra en peuterspeelzalen te beoordelen als zij een kinderopvanglocatie bezoeken.


 • WerkenderWijs!
  WerkenderWijs! Aan de slag met een persoonlijk pedagogisch plan
  • Hoex, J. en S. Verweij-Kwok
  • 70 pagina's

  'WerkenderWijs! Aan de slag met een persoonlijk pedagogisch plan' helpt om over de organisatie van het werk van een gastouder na te denken. Wat zijn belangrijke ervaringen voor kinderen? Wat kan ik daar als gastouder aan bijdragen? Hoe zet ik mijn mogelijkheden in voor een goed aanbod? Wat moet ik hierover afstemmen en uitwisselen met de ouders? En met welke vragen en zorgen kan ik bij het gastouderbureau terecht? In dit boek staat informatie over de manier waarop een gastouder met deze vragen kan omgaan.


 • Baby's uitdagen tot spel
  Baby's uitdagen tot spel
  • Verweij-Kwok, S. en M. Wilschut (samenstelling)
  • 15 pagina's

  Twee belangrijke vragen over het werken met baby’s staan in dit tipboekje centraal: Hoe bied je in alle onderdelen van het dagschema van Kaleidoscoop een passend aanbod voor baby’s? Hoe zorg je voor een passend aanbod voor baby’s in een verticale groep?


 • Werken met baby's in een groep
  Werken met baby's in een groep
  • Nossent, S. en O. Vanderhaegen
  • 96 pagina's

  Er is de laatste tijd veel te doen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. De discussie gaat met name over de opvang van baby's in kinderdagverblijven. De meningen zijn verdeeld over hoe het gesteld is met de kwaliteit en wat de effecten van babyopvang precies zijn. In het actuele boek 'Werken met baby's in een groep' staat hoe pedagogisch medewerkers de kwaliteit van het kinderdagverblijf kunnen verbeteren.


 • Werken aan welbevinden
  Werken aan welbevinden
  • M. Balledux
  • 178 pagina's

  Dit boek helpt leidsters bij het meten van het welbevinden van hun kinderen.

Vragen?

Els Geeris is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies