Ouderbetrokkenheid

Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

De kinderopvang wil vluchtelingenkinderen graag een goede start bieden. Het betrekken van ouders bij kinderopvang en het bieden van ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen is dan natuurlijk belangrijk. Hoe kan de kinderopvang een brug slaan naar ouders en antwoorden geven op hun behoeften en wensen, mede in het licht van integratie in de Nederlandse samenleving?

omslag Ouderbetrokkenheid
Titel: 
Ouderbetrokkenheid. Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang
Auteur: 
Hoogeveen K. en P. Muller
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
24 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie