Deskundigheidsbevordering en methodieken

Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Deze brochure richt zich op deskundigheidsbevordering van de kinderopvangmedewerkers die werken met vluchtelingenkinderen. Het bevat een overzicht van cursussen, trainingen en materialen. Tevens geeft het een overzicht van methodieken die ingezet kunnen worden om de ontwikkeling van kinderen gericht te stimuleren.

omslag Deskundigheidsbevordering en methodieken
Titel: 
Deskundigheidsbevordering en methodieken. Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang
Auteur: 
D. Ince
Jaar: 
Omvang: 
22 pagina's
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie