Kindermishandeling

Oplossingsgerichte vragen

Vraaggericht en oplossingsgericht werken

De globale doelen van het gesprek in het kader van de derde stap in de Meldcode zijn eerder besproken. Vraaggerichte en oplossingsgerichte gesprekstechnieken zijn passend bij deze doelen. Als je vraaggericht werkt, zorg je dat de behoeften en wensen van ouders en kind centraal staan. Als je oplossingsgericht werkt, help je ouders en kinderen zelf te zoeken naar mogelijke oplossingen. Deze gesprekstechnieken helpen je om een partnerschap aan te gaan.

 • Meestal weet je maar een beetje over dit gezin, je moet dus veel vragen om een helder beeld te krijgen.
 • Door te vragen laat je zien dat je oprecht ge├»nteresseerd bent in hoe zij tegen de situatie aankijken, welke zorgen zij hebben en wat zij willen dat er verandert.
 • Door niet alleen aandacht te besteden aan zorgen, maar ook aan wat goed gaat vergroot je het partnerschap met ouders/kind, vergroot je het gevoel van competentie bij ouders, krijg je meer draagvlak voor een vervolg en krijg je meer zicht op oplossingen die de veiligheid zouden vergroten en die voor het gezin ook acceptabel en passend zijn.

Soorten Oplossingsgerichte vragen

Vanuit het oplossingsgericht werken zijn er talloze vragen die je kan stellen aan ouders of kind, die je kunnen helpen om vanuit een goed contact meer inzicht te krijgen. Hieronder staan per soort vraag een aantal voorbeelden genoemd.

Doorvragen op detail

Als je veiligheid wil vergroten, dan moet je precies weten waaruit de onveiligheid bestaat. Dus moet je doorvragen, tot in detail. Veranderingen worden bereikt door kleine stapjes, door details te veranderen.

U zegt dat uw kindje wel eens alleen laat, omdat het u allemaal teveel wordt. Hoe vaak gebeurt dat per week? Hoe lang blijft u dan weg? Waar is de baby dan? Slaapt hij? Is er dan iemand anders die op uw kindje past? Is er iemand die weet waar u dan bent? Bent u wel eens bang dat er iets met de baby gebeurt terwijl u weg bent? Wat gaat u doen als u weg bent? Helpt dat u om weer rustig te worden? Komt het wel eens voor dat de baby ligt te huilen als u terugkomt? Wat is het ergste dat uw baby zou kunnen overkomen als u er niet bent, denkt u?

Vragen naar uitzonderingen

Hiermee gaan we op zoek naar de momenten waarop het wel goed gaat in het gezin.

 • U zei dat het uw zoontje vroeger wel eens sloeg, maar nu niet meer. Kunt u mij vertellen hoe u dat gelukt is?
 • Komt het wel eens voor dat u wel heel boos bent op uw kind, maar dat u niet gaat schelden? Wanneer was dat voor het laatst? Hoe is u dat gelukt? Wat deed u toen anders?
 • Uw kinderen krijgen een paar dagen in de week geen brood mee naar school. Maar er zijn ook dagen waarop dat wel gebeurt. Kunt u vertellen waarom het op die dagen wel lukt?
 • Vroeger was er minder ruzie tussen u als ouders. Wat was er toen anders?

Schaalvragen

Schaalvragen zijn een bruikbaar instrument om inzicht te krijgen hoe iemand een situatie ervaart.

 • Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 is dat het helemaal niet lukt om je kind naar je te laten luisteren, en 10 is dat het zo goed lukt dat je kind altijd naar je luistert, wat voor cijfer geef je?
 • Wat zit er allemaal in dat cijfer? Wat lukt al wel?
 • Is het wel eens een hoger cijfer geweest? Hoe kwam dat? Hoe is dat toen gelukt?
 • Stel dat je cijfer 1 punt hoger zou zijn? Dus een 5 in plaats van een 4. Wat zou er dan anders zijn? Wat kunnen we doen om dat te bereiken?

Relatievragen

Je vraagt een ouder of kind om door de ogen van een ander naar de situatie te kijken. Dit kan helpen om even uit de eigen situatie te stappen.

 • Als ik aan oma zou vragen waar zij zich zorgen over maakt bij jullie thuis, wat zou zij dan zeggen?
 • Als ik aan uw beste vriendin zou vragen wat u heel goed doet als moeder, wat zou zij dan zeggen?
 • Als ik aan uw zoon zou vragen wat hij het leukste vindt om te doen met u, wat zou hij dan zeggen?
 • Als ik aan uw dochter zou vragen wat zij het liefste zou willen veranderen bij u thuis, wat zou zij dan zeggen?
 • U zegt dat het helemaal geen probleem is dat uw zoon van zeven af en toe een tik krijgt. Dat is bij u vroeger ook gebeurd, en daar word je groot van, zegt u. Stel dat ik aan uw zoon zou vragen wat hij liever zou willen: geslagen worden door papa, of dat papa hem een standje geeft en hem uitlegt waarom iets niet mag. Wat zou uw zoon kiezen, denkt u?
 • Ik weet dat je oma is overleden. Ik weet ook dat ze heel belangrijk voor je was. Maar stel dat ze er nog was, wat zou zij jou dan adviseren om te doen?

Wondervraag

De wondervraag kan inzicht geven in hoe ouders/kind de meest wenselijke situatie ziet.

 • Stel: U wordt morgen wakker en er is een wonder gebeurd. Het probleem is opgelost, uw zorgen daarover zijn weg. Waaraan merkt u dat concreet? Wat is er anders? Wat doet uw kind anders? Wat doet u anders? Wat merken anderen daarvan, bijvoorbeeld uw moeder? Gaan zij daardoor ook anders doen?

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies