Databank Instrumenten

Youth Self Report (YSR)

De YSR is een vragenlijst waarop jongeren vragen over zichzelf kunnen beantwoorden over vaardigheden en emotionele- en gedragsproblemen.

Doel

Met de YSR kan de visie van de jongere zelf op het eigen probleemgedrag en de eigen vaardigheden in kaart worden gebracht.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van elf tot en met achttien jaar.

Materialen

De YSR bestaat uit:

  • vragenlijst
  • handleiding (nieuwe Amerikaanse versie met daarin alle 'school-age' vragenlijsten en materialen of Nederlandse versie uit 1991)
  • handscoringsprofielen
  • computerprogramma om mee te scoren

Gebruik

De YSR kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Afname vindt plaats onder supervisie van en interpretatie door diagnostisch geschoolde gedragswetenschappers of psychiaters. Voor het invullen dient de jongere over het leesniveau van groep 8 te beschikken.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vindt u in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering - nadere uitwerking.

Met deze RCI-calculator, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kunt u voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

Meer informatie


Onderwerp:

Angst,
ADHD,
Gedragsproblemen,
Depressie,
Autisme,
Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
11 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie
ASEBA KP-2820

Mevrouw H. Moerman
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
Nederland

info@aseba.nl
www.aseba.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies