Teacher's Report Form (TRF)

De (C-)TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL. De vragenlijst moet inzicht geven in het gedrag van het kind of de jongere zoals dat door de leerkracht of de leidster wordt ervaren.

Onderwerp: 
ADHD, Angst, Autisme, Depressie, Gedragsproblemen, Licht verstandelijk beperkte jeugd
Doel: 
Effectmeting, Signalering en screening
Leeftijd: 
1-19 jaar

Doel

Doel van de (C-)TRF is het verkrijgen van een beeld van het gedrag van het kind of de jongere, zoals de leerkracht of leiding dit ziet.

Doelgroep

C-TRF: kinderen van 1,5 tot en met 5 jaar. TRF: kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

Materialen

De C-TRF bestaat uit de volgende materialen:

  • vragenlijsten;
  • handscoringsprofielen voor jongens en meisjes, inclusief DSM schalen;
  • nieuwe Amerikaanse handleiding;
  • computerscoringsprogramma.

De TRF bestaat uit de volgende materialen:

  • vragenlijsten;
  • handscoringsprofielen voor jongens;
  • handscoringsprofielen voor meisjes;
  • handscoringsprofielen voor DSM schalen, jongens en meisjes;
  • Nederlandse handleiding, versie 1991:
  • computerscoringsprogramma.

Gebruik

De (C-)TRF is een vragenlijst waarop leerkrachten en/of leidsters in het kinderdagverblijf vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en goede dingen van het kind of de jongere. Bij de TRF worden ook vragen gesteld over bijvoorbeeld schoolresultaten. De vragenlijst wordt ingevuld door de leerkracht of leidster, over het betreffende kind. De interpretatie wordt gedaan door diagnostisch geschoolde gedragswetenschappers.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening. Meer uitleg over de RCI vind je in de publicatie Harmonisatie outcome in jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Met deze RCI-calculators, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon, kun je voor dit instrument de RCI van cliënten berekenen:

C-TRF (1,5-5 jaar)

TRF (6-18 jaar)

Beoordeeld door COTAN

Dit instrument is beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze commissie beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Let op: Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.

Tip: Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de site van de bibliotheek of je via die weg toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen en meer informatie

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie
ASEBA KP-2820

Mevrouw H. Moerman
info@aseba.nl

Naar de website van ASEBA