Databank Instrumenten

Teacher's Report Form (TRF)

De (C-)TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL. De vragenlijst moet inzicht geven in het gedrag van het kind of de jongere zoals dat door de leerkracht of de leidster wordt ervaren.

Doel

Doel van de (C-)TRF is het verkrijgen van een beeld van het gedrag van het kind of de jongere, zoals de leerkracht of leiding dit ziet.

Doelgroep

C-TRF: kinderen van 1,5 tot en met 5 jaar. TRF: kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar.

Materialen

De C-TRF bestaat uit de volgende materialen:

  • vragenlijsten;
  • handscoringsprofielen voor jongens en meisjes, inclusief DSM schalen;
  • nieuwe Amerikaanse handleiding;
  • computerscoringsprogramma.

De TRF bestaat uit de volgende materialen:

  • vragenlijsten;
  • handscoringsprofielen voor jongens;
  • handscoringsprofielen voor meisjes;
  • handscoringsprofielen voor DSM schalen, jongens en meisjes;
  • Nederlandse handleiding, versie 1991:
  • computerscoringsprogramma.

Gebruik

De (C-)TRF is een vragenlijst waarop leerkrachten en/of leidsters in het kinderdagverblijf vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en goede dingen van het kind of de jongere. Bij de TRF worden ook vragen gesteld over bijvoorbeeld schoolresultaten. De vragenlijst wordt ingevuld door de leerkracht of leidster, over het betreffende kind. De interpretatie wordt gedaan door diagnostisch geschoolde gedragswetenschappers.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst,
ADHD,
Gedragsproblemen,
Depressie,
Autisme,
Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
1 - 19 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
 010 463 61 91
info@aseba.nl
www.aseba.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies