Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Speciale scholen

Ook bekend als: clusterschool

De speciale scholen omvatten het basis- en het voortgezet onderwijs aan leerlingen die op grond van een stoornis, ziekte of beperking niet in staat zijn regulier onderwijs te volgen. Door de ernst of aard van hun beperking komen deze leerlingen niet in aanmerking voor speciaal basisonderwijs (sbo), leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs. Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs kunnen onderwijs volgen tot ze 20 jaar worden. Voor dit type onderwijs hebben leerlingen een indicatie nodig.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal aantal speciale scholen: 327 324 322 321 319 271 279 266 265 265
Totaal aantal leerlingen speciale scholen: 1 68.863 70.154 70.416 71.230 70.980 68.214 67.051 67.490 68.432 69.821
Aantal leerlingen cluster 1: 2 752 738 736 702 653 600 565 575 584
Aantal leerlingen cluster 2: 3 9.153 9.193 9.170 8.960 8.471 8.055 8.224 8.346 8.273
Aantal leerlingen overige clusters: 4 60.249 60.485 61.324 61.318 59.090 58.396 58.701 59.511 60.964
1Het totaal aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen.
2Onderwijs aan kinderen met visuele beperkingen.
3Onderwijs aan kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen.
4Onderwijs aan kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen of met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 20 juli 2020.

Kengetallen


Totaal aantal speciale scholen

2010 2011 2012 2013 2014
327 324 322 321 319
2015 2016 2017 2018 2019
271 279 266 265 265

Totaal aantal leerlingen speciale scholen

Het totaal aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs op speciale scholen.

2010 2011 2012 2013 2014
68.863 70.154 70.416 71.230 70.980
2015 2016 2017 2018 2019
68.214 67.051 67.490 68.432 69.821

Aantal leerlingen cluster 1

Onderwijs aan kinderen met visuele beperkingen.

2010 2011 2012 2013 2014
752 738 736 702
2015 2016 2017 2018 2019
653 600 565 575 584

Aantal leerlingen cluster 2

Onderwijs aan kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen.

2010 2011 2012 2013 2014
9.153 9.193 9.170 8.960
2015 2016 2017 2018 2019
8.471 8.055 8.224 8.346 8.273

Aantal leerlingen overige clusters

Onderwijs aan kinderen met ernstige ontwikkelingsstoornissen of met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

2010 2011 2012 2013 2014
60.249 60.485 61.324 61.318
2015 2016 2017 2018 2019
59.090 58.396 58.701 59.511 60.964

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 20 juli 2020.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies