Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind ernstig bedreigd wordt en de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige of voor zijn ouders of de ouders die het gezag uitoefenen, door dezen niet of onvoldoende wordt geaccepteerd, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die de gezinsvoogd geeft.
In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind (tijdelijk) uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met (maximaal) een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.

Kengetallen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal aantal jeugdigen onder toezicht: 1 37.785 36.935 35.785 33.425 32.695 29.960 29.160 29.550
1Cijfers betreffen totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2019.

Kengetallen


Totaal aantal jeugdigen onder toezicht

Cijfers betreffen totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
37.785 36.935 35.785 33.425 32.695 29.960 29.160 29.550

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2019.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies