Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Ondertoezichtstelling (OTS)

Ondertoezichtstelling (OTS) is een gezagsbeperkende maatregel. Doel van de ondertoezichstelling is om kinderen te beschermen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of veiligheidsrisico's lopen. De maatregel is erop gericht ouders te ondersteunen en te begeleiden. Een kind met een ondertoezichtstelling krijgt een gezinsvoogd toegewezen van een gecertificeerde instelling. Deze persoon begeleidt het kind en zijn ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogd op te volgen.

In principe blijft het kind thuis wonen. De rechter kan ook besluiten het kind tijdelijk uit huis te plaatsen, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Een ondertoezichtstelling duurt maximaal een jaar. De rechter kan de duur telkens met maximaal een jaar verlengen tot het kind meerderjarig is.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totaal aantal kinderen onder toezicht: 1 37.785 36.935 35.785 33.425 32.695 29.960 29.160 29.525 30.570
1Cijfers betreffen totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.

Kengetallen


Totaal aantal kinderen onder toezicht

Cijfers betreffen totaal van ondertoezichtstelling en voorlopige ondertoezichtstelling

2011 2012 2013 2014 2015
37.785 36.935 35.785 33.425 32.695
2016 2017 2018 2019
29.960 29.160 29.525 30.570

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 30 april 2020.


Meer informatie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies