Mediagebruik in coronatijd

Het dichtgaan van de scholen heeft volgens ouders uit het Landelijk Ouderpanel invloed gehad op het mediagebruik van kinderen. 41 procent van de ouders die thuiswerkten door corona gaf aan meer mediagebruik toe te laten. Van de ouders die niet thuiswerken liet zelfs 50 procent hun kinderen meer schermtijd toe. De ouders geven aan dat het een lastige opgave is om kinderen bezig te houden zonder school en andere vormen van vrijetijdsbesteding (Opvoedinformatie Nederland, 2020).

Laatst bewerkt: 25 juni 2020


Gebruikte publicaties

Beweging door kinderen

Volgens 40 procent van de ouders met kinderen tussen de 4 en 11 jaar zijn hun kinderen minder gaan bewegen in april, op het moment dat dat scholen dicht waren en er geen georganiseerde activiteiten plaatsvonden. Zo blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Hierbij wordt de vergelijking gemaakt met hoeveel de kinderen bewogen in voorgaande jaren rond deze tijd. 58 procent van de ouders ervaart belemmeringen in het stimuleren van beweging van hun kinderen (Slot-Heijs, de Jonge,  Lucassen & Singh, 2020).

Laatst bewerkt: 25 juni 2020


Gebruikte publicaties

Afstandsonderwijs in coronatijd

De meeste kinderen hadden één of twee keer per week contact met de leraar (34 procent). Dit contact verliep het vaakst via videobellen of via een livestream met meerdere klasgenoten. 5 procent van de ouders geeft aan dat hun kind geen contact met de leraar had tijdens het afstandsonderwijs (Opvoedinformatie Nederland, 2020).

Laatst bewerkt: 25 juni 2020


Gebruikte publicaties

Welbevinden in de coronacrisis

Meer dan de helft van de jongeren (55 procent) tussen de 18 en 24 jaar voelt zich tijdens de corona-maatregelen eenzamer dan voorheen, blijkt uit onderzoek van I&O Research. Jongeren lijken hierin het hardst getroffen door de coronacrisis. Tussen maart en mei 2020 was er een sterke toename in de gevoelens van eenzaamheid onder jongeren. In maart was het percentage jongeren dat zich eenzamer voelde door de coronacrisis nog 49 procent (van Engeland & Kanne, 2020).

Laatst bewerkt: 25 juni 2020


Gebruikte publicaties

  • Engeland, T. van, Kanne, P. (2020, 14 mei) Corona en gedrag. Amsterdam: I&O Research.

Werkgelegenheid en de coronacrisis

Vooral jongeren worden economisch hard getroffen tijdens de coronacrisis, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In april steeg onder 15 tot 25-jarigen het werkloosheidspercentage (seizoensgecorrigeerd) naar 8,4 procent, ten opzichte van 6,3 procent in de maand ervoor. In totaal waren er in april ruim 100 duizend minder werkzame jongeren dan in maart, een daling van 7,5 procent. Vanaf de eerste meting van het CBS in 2003 van het aantal werkzame 15 tot 25-jarigen per maand, is er nooit een grotere daling in een maand gemeten dan 1,4 procent.

De grote stijging van de werkloosheid is deels te verklaren doordat in de meest getroffen sectoren vooral veel jongeren werkzaam zijn. Zo werkte begin dit jaar het grootste deel van de 15 tot 25-jarigen (29 procent) voor eet- en drinkgelegenheden. Daarnaast hebben veel jongeren tijdelijke contracten of werken als uitzendkracht. In het eerste kwartaal van 2020 had slechts 36 procent van de 15 tot 25-jarigen een vaste arbeidsrelatie. Onder jongeren zonder startkwalificatie heeft zelfs een kleine 80 procent geen vaste arbeidsrelatie. 715 duizend jongeren tussen de 15 en 25 jaar combineren onderwijs met een baan op flexibel contract en 44 duizend jongeren werken als zelfstandige (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2020).

Laatst bewerkt: 25 juni 2020


Gebruikte publicaties

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (2020). Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand.

Geleverde jeugdzorg tijdens coronatijd

De jeugdhulp is flink getroffen door de coronacrisis. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Gupta blijkt dat 30.000 van de 443.265 jongeren die jeugdzorg ontvangen in Nederland, tijdelijk geen zorg kregen tijdens de maatregelen. Daarnaast is voor circa 130.000 jongeren de zorg tijdelijk aangepast of verminderd. Dagbehandeling en diagnostiek zijn afgezegd en veel ambulante zorg vond gedeeltelijk en online plaats (Grupta Strategists, 2020).

 


Gebruikte publicaties

  • Gupta Strategists (2020). In de slipstream van corona: een secundaire crisis in de zorg. Amsterdam: Gupta Strategists.

Tevredenheid ouders met afstandsonderwijs

Uit onderzoek van Opvoedinformatie Nederland, Ouders & Onderwijs en Kassa blijkt dat ouders over het algemeen tevreden zijn met de maatregelen die scholen hebben genomen om het onderwijs door te laten gaan in tijden van corona. Twee op de drie ouders geeft aan tevreden te zijn met hoe het afstandsonderwijs door de school werd ingericht. Daarnaast is 70 procent van de ouders tevreden over het contact met de leraar in deze periode (Opvoedinformatie Nederland, 2020).

Laatst bewerkt: 25 juni 2020


Gebruikte publicaties

Ouders en werk

65 procent van de ouders uit het Landelijk Ouderpanel geeft aan dat zij door de pandemie thuiswerken. Van de thuiswerkende ouders combineert 65 procent het werk met de opvoeding hun kind of kinderen. Ruim een derde van de ouders geeft aan de zorg voor het kind in dagdelen te verdelen met de partner; als de ene ouders een dagdeel werkt, zorgt de andere ouder voor het kind (Opvoedinformatue Nederland, 2020).

Laatst bewerkt: 25 juni 2020


Gebruikte publicaties

Definitie

Het coronavirus heeft sinds maart 2020 grote gevolgen voor het leven van kinderen, jongeren, ouders en ook professionals in bijvoorbeeld kinderopvang en onderwijs. Na een periode van veel beperkingen krijgen kinderen, jongeren en opvoeders steeds meer bewegingsvrijheid. Om zicht te krijgen op de impact daarvan op kinderen, jongeren en het opvoeden zijn de inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd. Door de snelle veranderingen in de maatregelen en andere omstandigheden, betreffen deze onderzoeken steeds een momentopname.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies