• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Comazuipen

Comazuipen of 'bingedrinken' is het in korte tijd drinken van grote hoeveelheden alcohol. Hierdoor ontstaat het risico om in een 'alcoholcoma' te raken, een coma als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Algemene cijfers over alcoholgebruik onder jongeren is te vinden bij het onderwerp Alcoholgebruik. Informatie over alcoholverslaving is beschreven in het dossier Middelenmisbruik- en verslaving.

Bronnen

  • Lely, N., van der, Dalen, W., van. Hoof, J. van, Pereira, R.R. (2012). Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland. Een onderzoek bij kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. NCSK, RdGG, STAP, TNO, Universiteit Twente.
  • Valkenberg, H. (2012). Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar. Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid.

Kerncijfers

In 2016 zijn er 791 meldingen van alcohol gerelateerde ziekenhuis opnames van jongeren onder de 18 jaar. In minstens 550 gevallen ging het om alcohol vergiftiging. In 2015 waren er 931 meldingen waarvan (minstens) 713 jongeren met een alcohol vergiftiging werden opgenomen. Omdat minder kinderartsen zijn gaan melden dan in het voorgaande jaar en dus niet alle adolescenten met alcoholvergiftiging zijn gemeld, kan niet met zekerheid worden gezegd dat er daadwerkelijk sprake is van een daling ten opzichte van 2015. Van een opnieuw stijgende trend lijkt volgens de onderzoekers in ieder geval geen sprake.

Sinds 2007 schommelt de gemiddelde leeftijd van jongeren die opgenomen zijn rond de 15 jaar. Ook de verdeling tussen jongens en meisjes, met uitzondering van 2014, is jaren onveranderd. In alle jaren (met uitzondering van 2014) was 52 procent van de opgenomen adolescenten een jongen en 48 procent een meisje. In 2014 waren deze percentages omgekeerd.

Van de jongeren waarvan de culturele achtergrond is geregistreerd heeft in 2016 ruim 88 procent een Nederlandse achtergrond. Qua opleidingsniveau  betreft het in 36 procent van de gevallen vmbo-leerlingen, 25 procent havo-leerlingen, 21 procent vwo-leerlingen en 18 procent valt in de categorie 'overige'. De verdeling van het opleidingsniveau en culturele achtergrond van de jongeren komt overeen met die van eerdere jaren.

Deze gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek naar alcoholintoxicaties van het Nederlandse Signaleringscentrum voor Kindergeneeskunde (Nienhuis, van der Lely & van Hoof, 2017). De onderzoekers benadrukken dat de de cijfers waarschijnlijk een onderschatting zijn van het aantal alcoholvergiftigingen, omdat jongeren die door een reguliere arts of huisarts behandeld zijn, niet meegeteld zijn.  Het aantal jongeren dat behandeld wordt op de Spoedeisende Hulp-afdeling is ook hoger, omdat jongeren in dat geval soms weer naar huis gaan zonder dat ze langere tijd in het ziekenhuis blijven of door een kinderarts behandeld worden. Bij de behandeling door een kinderarts gaat het ook om jongeren in de jongere leeftijdscategorie (10 tot 17 jaar).

Laatst bewerkt: 19 april 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Lely, N., Schreurs, C, van Hoof, J., F. & van Dalen, W. (2016). Factsheet Alcoholopnames en alcoholintoxicaties bij kinderjarigen van 2007 tot en met 2015. NSCK, Reinier de Graaf, STAP en Universiteit Twente.
  • Nienhuis, K., van der Lely, N. & van Hoof (2017). Factsheet alcoholintoxicaties 2007 tot en met 2016. Reinier de Graaf en Universiteit Twente.

Aantal behandelingen bij spoedeisende hulp voor alcoholvergiftiging (2012)

In 2015 zijn 3.500 jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) naar aanleiding van een alcoholvergiftiging. 1.600 jongeren waren jonger dan 18 jaar. Sinds 2006 is het aantal behandelingen op de SEH van jongeren onder de 18 jaar verdubbeld. De gemiddelde leeftijd van jeugdigen onder de 18 jaar was in 2015 15,3 jaar. In 2015 waren in deze leeftijdscategorie de meisje slicht in de meerderheid. Deze gegevens komen uit het Letsel Informatie Systeem (VeiligheidNL, 2016).

Laatst bewerkt: 20 april 2017


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

  • Nijman, S. & Valkenberg, H. (2016). Alcoholvergiftiging en ongevallen met alcohol. Amsterdam: VeiligheidNL.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies