• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Gezinnen

Een gezin bestaat uit een ouder(paar) met één of meer kinderen. Het kan gaan om een gehuwd of ongehuwd ouderpaar, of een alleenstaande ouder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) omschrijft gezinnen als huishoudens waar volwassenen met kinderen samenwonen, waarmee ze een ouder-kind relatie hebben. Adoptie- en stiefkinderen worden daarbij wel meegeteld, pleegkinderen niet. Het gaat om gezinnen die samen in een huis wonen en als zodanig staan ingeschreven bij de gemeente. Weekendgezinnen van ouders met een omgangsregeling worden hierbij dus niet meegeteld. Overigens kan een gezin ook bestaan uit ouders en hun volwassen kinderen. Maar als het over opgroeien en opvoeden gaat, gaat het om gezinnen met minderjarige kinderen of thuiswonende kinderen tot 25 jaar.

Bron

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Kerncijfers

In 2016 zijn er ruim 2,5 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen, waaronder ruim 1,9 miljoen met een jongste kind onder de 18 jaar. Het aantal gehuwde paren met kinderen bedraagt ruim 1,6 miljoen en is daarmee in de meerderheid. Het aantal niet-gehuwde paren met kinderen bedraagt 413.443. In 2016 zijn er 557.426 eenoudergezinnen, waarbij het in de meeste gevallen gaat om een alleenstaande moeder met een of meer kinderen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2016).

Laatst bewerkt: 30 december 2016


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Kindertal per type gezin (2016)

Nog steeds geldt voor de meeste gezinnen met kinderen dat de ouders getrouwd zijn (paren met een geregistreerd partnerschap erbij geteld). Getrouwde stellen hebben gemiddeld genomen meer kinderen dan ongetrouwde stellen met kinderen. In de figuur is zichtbaar dat bij de ongehuwden en eenoudergezinnen naar verhouding meer gezinnen zijn met een klein aantal kinderen (1 of 2), terwijl onder getrouwde stellen meer gezinnen zijn met een groter aantal (3 of meer) kinderen. Het gaat hier om minderjarige, thuiswonende kinderen.

Laatst bewerkt: 30 december 2016


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.