Aantal gezinnen in Nederland

In 2018 zijn er ruim 2,5 miljoen gezinnen met thuiswonende kinderen, waaronder ruim 1,9 miljoen met een jongste kind onder de 18 jaar. Het aantal gehuwde paren met thuiswonende kinderen bedraagt ruim 1,5 miljoen en is daarmee in de meerderheid. Het aantal niet-gehuwde paren met kinderen bedraagt 415.215. In 2018 zijn er 572.419 eenoudergezinnen (22 procent van de gezinnen), waarbij het in de meeste gevallen gaat om een alleenstaande moeder met een of meer kinderen.

De afgelopen tien jaar is het aantal gezinnen met kinderen toegenomen met ruim 70.000. Hierbij neemt het aantal ongehuwde paren met kinderen geleidelijk toe en het aantal gehuwde paren met kinderen neemt daarentegen af. In 2008 waren er 298.577 ongehuwde paren met kinderen. In 2018 zijn het er 435.215. Ook het aantal eenoudergezinnen stijgt gestaag. In 2008 waren er 465.704 eenoudergezinnen. In 2018 gaat het om 572.419 gezinnen met een of meer kinderen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Laatst bewerkt: 5 december 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Kindertal per type gezin

Nog steeds geldt voor de meeste gezinnen met kinderen dat de ouders gehuwd zijn. Gehuwde stellen hebben gemiddeld genomen meer kinderen dan ongehuwde stellen met kinderen.

In de figuur is zichtbaar dat bij de ongehuwden en eenoudergezinnen naar verhouding meer gezinnen zijn met een klein aantal kinderen (1 of 2), terwijl onder gehuwde stellen meer gezinnen zijn met een groter aantal (3 of meer) kinderen. Het gaat hier om minderjarige, thuiswonende kinderen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018).

Laatst bewerkt: 5 december 2018


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

Definitie

Een gezin bestaat uit een ouder(paar) met één of meer kinderen. Het kan gaan om een gehuwd of ongehuwd ouderpaar, of een alleenstaande ouder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) omschrijft gezinnen als huishoudens waar volwassenen met kinderen samenwonen, waarmee ze een ouder-kind relatie hebben. Adoptie- en stiefkinderen worden daarbij wel meegeteld, pleegkinderen niet. Het gaat om gezinnen die samen in een huis wonen en als zodanig staan ingeschreven bij de gemeente. Weekendgezinnen van ouders met een omgangsregeling worden hierbij dus niet meegeteld. Overigens kan een gezin ook bestaan uit ouders en hun volwassen kinderen. Maar als het over opgroeien en opvoeden gaat, gaat het om gezinnen met minderjarige kinderen of thuiswonende kinderen tot 25 jaar.

Bron

  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies