Nieuws van het NJi

Online magazine: voorkomen van uitval in pleegzorg

Het online magazine 'Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?' beschrijft de resultaten van het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Daarin werkten tien pleegzorgaanbieders aan het verminderen van uitval van pleegouders. Ook wilden ze de 'breakdown' verminderen, de ongeplande en ongewenste beëindiging van een pleegzorgplaatsing. Het Nederlands Jeugdinstituut, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Jeugdzorg Nederland waren partners in het actieonderzoek.

De pleegzorgorganisatie gingen in 2018 elk aan de slag met hun eigen actieplan. Al snel waren er overeenkomsten zichtbaar in de aanpak, zoals het verbeteren van communicatie en de inzet van tijdelijke, praktische ondersteuning aan pleeggezinnen door pedagogisch medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Onderdeel van het actieonderzoek was een onderzoek naar de reden waarom pleegouders stoppen. Belangrijke oorzaken waren miscommunicatie, moeizame samenwerking en gebrek aan ondersteuning. Voor de betrokken organisaties was dat een pijnlijke uitkomst, maar wel een uitkomst die duidelijk maakt wat ze kunnen doen om uitval te voorkomen.

In het online magazine komen de uitkomsten van het actieonderzoek aan bod, aan de hand van concrete verhalen uit de praktijk. Het magazine bevat interviews, korte video's, reportages en lijstjes met tips en aandachtspunten.

Als vervolg op het actieonderzoek en het magazine beginnen het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen een leernetwerk voor professionals in de pleegzorg. Het idee daarachter is dat het belangrijk is om samen te blijven leren over hoe de pleegzorg te verbeteren is.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies