Nieuws van het NJi

NJi in gesprek met Families Foundation over MIM

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is in verregaande gesprekken met Stichting Families Foundation over de overname van het programma Moeders Informeren Moeders (MIM). Met de overname verwacht Families Foundation dit toegankelijke, cultuur-sensitieve programma meer onder de aandacht te brengen, om zo jonge moeders preventief te ondersteunen.

Moeders Informeren Moeders is een programma dat aansluit bij de belevingswereld van moeders. Ervaren moeders bieden opvoedondersteuning, gezondheidsvoorlichting en een steuntje in de rug aan andere moeders. Het programma versterkt het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van moeders.

Waarom stopt het NJi met dit programma?

Het NJi kiest in zijn missie, visie en ambitie voor het versterken van zijn publieke en onafhankelijke rol als kennisinstituut voor het brede jeugdveld. Sommige activiteiten, zoals educatieve programma's en trainingen, passen niet goed meer bij die nieuwe rol. Daarom is besloten om Moeders Informeren Moeders over te dragen.

De overdracht van dit programma wil niet zeggen dat het NJi het niet belangrijk vindt. Het NJi ondersteunt juist het delen van kennis. Maar deze marktgerichte activiteiten kunnen beter door andere partijen worden opgepakt.

Waarom Families Foundation?

Het NJi vindt het belangrijk dat de ideeën van de overnemende partij over de continuïteit, kwaliteit en ontwikkeling van het programma aansluiten bij de huidige manier van werken. Hierover is het NJi nu in gesprek met Families Foundation. Het is de intentie dat Families Foundation de samenwerking met de huidige MIM-partners voortzet. Het NJi heeft er vertrouwen in dat Moeders Informeren Moeders bij Families Foundation in goede handen is, zowel inhoudelijk als zakelijk. De komende maanden worden benut om de overname af te ronden.

De Stichting Families Foundation heeft als missie om effectieve programma's rond opvoeden en ouderschap te ondersteunen en te stimuleren in Nederland en ook internationaal, in lage- en middeninkomenslanden.

De Stichting Families Foundation is de thuisbasis van Triple P in Nederland. Triple P is een van origine Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. De drie P's staan voor Positief Pedagogisch Programma. Triple P richt zich op het voorkomen en verminderen van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders. Het is een laagdrempelig en integraal programma dat ouders bekend maakt met de basisprincipes voor positief opvoeden en de bijbehorende opvoedvaardigheden.

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen via de Nieuwsbrief Jeugd, onze website en sociale media. Heeft u vragen over de overname van dit programma? Neem dan contact op met Jolyn Berns.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies