Nieuws van het NJi

Leidende principes geven richting in sociaal domein

Steeds meer gemeenten werken met leidende principes. Maar wat zijn leidende principes eigenlijk en hoe werk je er op een zinvolle manier mee? De handreiking 'Leidende principes geven richting aan het sociaal domein' van het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie gaat nader in op deze en andere vragen.

Leidende principes zijn vuistregels die richting geven aan het beleid en de uitvoering in het sociaal domein. Ze helpen gemeenten om na te denken over wat ze willen bereiken voor hun inwoners en hoe ze dat op een goede manier kunnen doen. Voorbeelden van leidende principes in gemeenten zijn meer regie voor de professional, normaliseren, zorg dichtbij en minder bureaucratie.

Gemeente Utrecht

Leidende principes zijn vooral zinvol wanneer ze worden doorvertaald in visie, beleid, inrichting en uitvoering. De gemeente Utrecht voert ze bijvoorbeeld consistent door in de inkoop en het partnerschap met de zorgaanbieders. 'Een van de leidende principes daar is het principe Eenvoudig systeem, minder bureaucratie', vertelt adviseur Lieke Salomé van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Dit betekent dat de gemeente tijdens werkprocessen geen onnodige kwaliteitseisen stelt aan aanbieders.' Ook geeft een leidend principe richting aan de uitvoering. Salomé: 'Eenvoud betekent dan dat er prioriteiten gesteld worden in de zorg aan het gezin, in plaats van op alle fronten tegelijk zorg in te zetten.'

Om het werken met leidende principes te verduurzamen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven, zegt Salomé. 'Het gesprek blijven aangaan over de principes zorgt ervoor dat je steeds beter wordt in het toepassen ervan en dat het uiteindelijke doel, de maatschappelijke resultaten voor inwoners, wordt behaald.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Movisie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies