Nieuws van het NJi

Grip op preventie: nieuwe tools voor gemeenten

In het e-magazine 'Grip op preventie' bieden zeven kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS onderstreept in een interview het belang van een effectieve inzet: 'Kennis en onderzoek is belangrijk voor gemeenten. Je wordt er een betere bestuurder van.'

Welke interventies zijn effectief? Hoe kies je de juiste interventies passend in het beleid van de gemeente? Het e-magazine zoomt in op handige tools die gemeenten kunnen gebruiken om meer te sturen op effectieve preventie. De 'Toolkit Preventie in de Wijk' geeft handvatten en inspiratie voor een integrale aanpak van preventie in de wijk. Met de 'Preventiematrix' krijgen gemeenten meer grip op jeugdbeleid. De 'Interventiewijzer sociaal en gezond' laat effectieve interventies zien, die zowel sociale factoren als de gezondheid verbeteren. Met de 'Rekenhulp Valpreventie' kunnen gemeenten berekenen wat de inzet op valpreventie hen oplevert.

Erkende interventies

Erkende interventies verdienen meer bekendheid en een bredere inzet, stellen de samenwerkende landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans. Vanuit het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies zetten zij zich in voor het gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk.

Erkende interventies zijn effectief en goed uitvoerbaar en zijn de basis voor een gebalanceerde, integrale lokale aanpak van gezondheidsproblemen. Het gaat om interventies op het terrein van jeugdzorg en jeugdgezondheid, leefstijl, sport en bewegen, sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, mensen met een beperking en justitiële interventies. De kennisinstituten werken samen om gemeenten te ondersteunen en slaan de brug tussen landelijke kennis en lokale behoeften en ervaringen. Samen wijzen zij gemeenten de weg in het aanbod, door informatie over effectieve interventies beschikbaar te stellen in thematische databanken. Het nieuwe e-magazine biedt toegang tot deze databanken.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies