Nieuws uit het jeugdveld

Passend onderwijs niet altijd passend

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen. Een groep ouders met een kind dat extra ondersteuning krijgt binnen het regulier onderwijs is echter minder tevreden. Dat blijkt uit het onderzoek Staat van de Ouders door de stichting Ouders & Onderwijs.

Ouders van kinderen die lichte ondersteuning nodig hebben, zijn veelal tevreden over de ondersteuning. Bij kinderen die zwaardere ondersteuning nodig hebben, zijn de ouders vaak minder tevreden. Iedere maand krijgt Ouders & Onderwijs vijfhonderd signalen binnen van ouders die zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen of vastlopen in het contact met de school op het moment dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. Daarnaast vinden ouders dat de focus op school te veel ligt op de diagnose en te weinig op wat het kind nodig heeft. Dat geldt ook wanneer kinderen te snel richting een andere plek worden geduwd zonder overeenstemming met ouders. Dit leidt soms tot thuiszitten.

Volgens Ouders & Onderwijs is voor het slagen van passend onderwijs cruciaal dat ouder en kind centraal komen te staan en niet het systeem, deelbelangen of geld. Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut beaamt dit. 'Ouders moeten partners voor het onderwijs zijn in het gesprek over hun kind. Zeker als het gaat om extra ondersteuning. Voor veel scholen is dit vanzelfsprekend. Maar zoals uit De Staat van de Ouders blijkt, is dit niet altijd het geval en komen kinderen soms thuis te zitten. Ouders serieus nemen als partner, ook al is het niet altijd makkelijk, is de enige optie. Alleen met hun medewerking bereiken we het beste voor het kind.'

Bron: Ouders & Onderwijs; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies