Zicht nodig op veiligheid bij wachtlijst RvdK

De wachtlijsten voor onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) mogen niet ten koste gaan van de veiligheid van kinderen. Dat stellen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in het rapport 'Wachten is kwetsbaar'.

Er is te weinig zicht op de veiligheid van kinderen die wachten op een onderzoek van de Raad naar hun veiligheid. De inspecties doen een beroep op alle betrokken partijen om dat te verbeteren.

Onaanvaardbare wachttijden

De Raad voor de Kinderbescherming kampt al jaren met lange wachtlijsten en wachttijden. Het lukt niet om de wachttijden terug te brengen naar de norm van maximaal tien dagen. Dat vinden de inspecties onaanvaardbaar. Ze willen dat de Raad met de instantie die een kind aanmeldt voor onderzoek afspreekt wie zicht houdt op de veiligheid in het gezin. Lukt het niet om zo'n afspraak te maken, dan moet de Raad direct met het Raadsonderzoek beginnen. De Raad moet regelmatig evalueren of dat lukt. Dat doet de Raad al wel, maar de inspecties willen dat de Raad de andere betrokken organisaties daarbij betrekt, zoals Veilig Thuis en de gemeente.

Structurele financiering

De inspecties spreken ook de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS aan op hun verantwoordelijkheid voor de jeugdbeschermingsketen. Zij moeten zorgen dat organisaties in die keten hun wettelijke taken kunnen uitvoeren zonder vertraging. Daarvoor is voldoende structurele financiering een voorwaarde, aldus de inspecties. Ze willen dat daar snel afspraken over komen.

Probleem van de hele keten

'De wachtlijsten zijn een probleem van de hele jeugdbeschermingsketen', zegt Agnes Derksen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Kinderen en gezinnen staan eerst op de wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming. Als die een ondertoezichtstelling adviseert, komen ze bij de gecertificeerde instelling op de wachtlijst voor een jeugdbeschermer. En als ze specialistische jeugdhulp nodig hebben, staan ze daar weer voor op een wachtlijst.'

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Derksen heeft hoop dat het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming voor verbetering zal zorgen. 'Het idee daarachter is de jeugdbescherming meer integraal te organiseren. De jeugdbescherming gaat dan meer samenwerken en samen doen met de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Maar ook met bijvoorbeeld het wijkteam. Met een effectievere inzet van het schaarse personeel zorg je zo voor betere hulp en jeugdbescherming.'

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Bericht Inspectie Gezondheidszorg en JeugdRapport Wachten is kwetsbaar

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.