Werkagenda: Alle kinderen samen naar school

In 2035 is er in Nederland een inclusief onderwijssysteem. Dat is het doel van de Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 van minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De agenda is een uitwerking van de coalitieafspraak over inclusief onderwijs.

In een inclusief onderwijssysteem gaan leerlingen met en zonder een extra ondersteuningsbehoefte samen naar school. De beweging naar inclusief onderwijs is niet nieuw. Sinds 2014 biedt passend onderwijs leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte de mogelijkheid regulier onderwijs te volgen.

Dicht bij huis naar school

De Werkagenda is gericht op een nog betere samenwerking tussen onderwijs en zorg, met als doel een context- en groepsgerichte aanpak op alle scholen. Dit betekent dat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte collectieve en groepsgerichte hulp en zorg op school krijgen. Daar hebben andere kinderen ook baat bij en dat maakt het mogelijk dat elk kind dicht bij huis, samen met vrienden uit de buurt, naar de school van diens keuze kan gaan.

Leraren doen niet mee

Er is een breed draagvlak bij de betrokken partijen om aan de slag te gaan met de werkagenda, aldus Wiersma. Maar de vertegenwoordigers van de leraren doen niet mee. Zij vinden dat de randvoorwaarden eerst moeten kloppen, zoals kleinere klassen en goed opgeleid personeel. De minister gaat in gesprek met hen over hoe ze weer kunnen aansluiten.

Breed draagvlak

'Deze werkagenda geeft ruimte om door te werken aan een inclusief onderwijssysteem', zegt Vincent Fafieanie van het NJi. 'Daar is men al langer mee bezig, maar we weten nu dat er een breed draagvlak is en dat verdere stappen gezet kunnen worden.'

'Het plan voor een meer groeps- en contextgerichte aanpak sluit aan bij de beweging in de jeugdzorg. Dus minder diagnosticeren, maar meer preventief te werk gaan. Als er meer pedagogische kennis toegevoegd wordt aan de schoolomgeving, kunnen ondersteuningsvragen beter opgepakt worden en is er voor steeds meer kinderen en jongeren een plek binnen het regulier onderwijs.'

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Bericht OCW