Weer geen akkoord over jeugdzorg

Er komt voor 1 maart geen akkoord tussen gemeenten en het Rijk over de hervorming van de jeugdzorg. In het voorjaar hopen beide partijen tot een akkoord te komen. Dat schrijft staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen in een brief aan de Tweede Kamer.

De zogeheten Hervormingsagenda met afspraken over verbeteringen en besparingen in de jeugdzorg had er in januari 2022 al moeten liggen, maar de onderhandelingen liepen keer op keer vast. Eerder deed Van Ooijen de toezegging om voor de kerst van 2022 met een akkoord te komen. Dat lukte niet. Vervolgens stelde de Eerste Kamer 1 maart 2023 als uiterste datum. Ook deze deadline wordt niet gehaald.

In de Kamerbrief noemt Van Ooijen nog geen oplossing voor de patstelling tussen gemeenten en het Rijk. Hij schrijft dat het gezamenlijke streven is om in dit voorjaar tot besluitvorming te komen. Ondertussen stapelen de problemen in de jeugdzorg zich op. De wachtlijsten voor gespecialiseerde jeugdhulp zijn erg lang. Hierdoor krijgen veel kinderen en gezinnen niet de hulp die zij nodig hebben.

Bron: Ministerie van VWS

Kamerbrief Van OoijenBericht Binnenlands Bestuur