'Voor kerst akkoord over hervormingsagenda'

Voor de kerst is er een akkoord met de gemeenten over de Hervormingsagenda Jeugd. Die verwachting sprak staatssecretaris Maarten van Ooijen uit tijdens het Kamerdebat over de jeugdzorgbegroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 21 november.

Het is crisis in de jeugdzorg, stelden Kamerleden tijdens het debat. Ze brachten een lange reeks van knelpunten ter sprake, zoals de afbakening van de jeugdzorg, de wachtlijsten voor gespecialiseerde jeugdhulp en de hoge administratieve lasten.

Hervormingsagenda

Er zijn echter volgens de staatssecretaris geen eenvoudige oplossingen voor alle problemen in de jeugdzorg. Bovendien wil hij niet 'van bovenaf' ingrijpen in de jeugdzorg. Voor concrete maatregelen verwijst hij naar de Hervormingsagenda Jeugd: een reeks van afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Daarover zijn het Rijk en de gemeenten in onderhandeling. Ook aanbieders, professionals en cliëntenorganisaties praten mee over de hervormingsagenda. Van Ooijen verwacht nu vóór de kerst tot een akkoord te komen.

Moties

Tijdens het debat hebben Kamerleden achttien moties ingediend. Er zijn moties over onder meer de begrenzing van winsten in de jeugdzorg, het vergoeden van relatietherapie voor ouders, het schrappen van overbodige administratie, indexering van de pleegzorgvergoeding, en de inzet van familiegroepsplannen.

Deeloplossingen

'Deze debatten maken telkens weer zichtbaar hoeveel urgentie Kamerleden ervaren', zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Ze willen echt dat het beter gaat in de jeugdzorg en ze zetten zich daar ook met passie en energie voor in. Ze zoeken vervolgens oplossingen met bijvoorbeeld moties op deelonderwerpen. De vraag is echter of ze daarmee de transformatie niet juist hinderen. Ze lijken de hoop te hebben een verandering te kunnen bereiken met deeloplossingen. Maar dat is juist niet de weg vooruit. Dat is eerder geprobeerd. Als dat had gewerkt, was het al gelukt.'

Samen leren en ontwikkelen

'Wat het jeugdveld nodig heeft is een duidelijke koers én een proces van samen leren en ontwikkelen, om stap voor stap de jeugdzorg te transformeren', aldus Kraak. 'Daarbij helpt het vooral als de overheid de kaders stelt en het veld de ruimte geeft om daarbinnen aan de slag te gaan. We willen dat kinderen en gezinnen snel passende hulp krijgen als dat nodig is. Dat de jeugdzorg betaalbaar is. Dat kinderen en jongeren zich kansrijk en gezond kunnen ontwikkelen, ongeacht kwetsbaarheden of beperkingen. En dat gezinnen bij normale opvoed- en opgroeivragen steun vinden bij elkaar. Hoe we die ambitie uiteindelijk bereiken, ontdekken we door echt samen aan het werk te gaan, ieder vanuit zijn eigen rol. Laten we de schaarse mensen en middelen in het jeugddomein zo goed mogelijk inzetten. Als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, doet wat bijdraagt aan de transformatie en stopt met wat daarvan afleidt, is dat een mooie eerste stap.'

Bron: Binnenlands Bestuur; Trouw; Skipr; Tweede Kamer

Bericht Binnenlands BestuurBericht TrouwBericht Skipr