‘We willen bijdragen aan kansrijke jeugd’

Het Nederlands Jeugdinstituut blijft in 2022 bijdragen aan een kansrijke jeugd voor ieder kind. 'We willen dat alle kinderen de ruimte krijgen om zich te ontplooien en op te groeien tot veerkrachtige volwassenen. Daartoe verzamelen en ontsluiten we kennis over opvoeden en opgroeien in Nederland', zegt NJi-directievoorzitter Ans van de Maat.

'Corona heeft het jeugdbeleid in Nederland extra op de voorgrond geplaatst', aldus Van de Maat. 'Moeten de scholen sluiten of kunnen ze openblijven? Welk effect hebben de coronamaatregelen op het mentaal welbevinden en het toekomstperspectief van onze jeugd? En op gezinnen die toch al in broze omstandigheden verkeren? Het NJi wil kinderen en gezinnen helpen terug te veren uit de coronacrisis. Door kennis te delen over de pedagogische basis die kinderen nodig hebben. Maar ook door kennis aan te dragen voor de uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs en andere coronasteunpakketten.'

Meer preventie en veerkracht

Intussen blijft de transformatie van het jeugdstelsel doorgaan. 'Als kennisinstituut ondersteunen we de verdere ontwikkeling van dat stelsel, in de richting van meer preventie, sterker burgerschap en meer veerkracht. Maar ook in de richting van een financieel beheersbaar stelsel.'

Daarbij werkt het NJi steeds hechter samen met zijn doelgroepen: ouders en jongeren, professionals en beleidsmakers. 'Het lukt ons steeds beter om deze groepen te betrekken bij ons werk. Zo weten we dat onze kennis echt helpt het stelsel te verbeteren, op een manier die aansluit bij hun behoeften. En we vertalen die kennis naar concrete handelingsperspectieven voor de verschillende doelgroepen.'

De verbinding tussen het onderwijs en de zorg krijgt daarbij een hoge prioriteit. Van de Maat: 'De coronapandemie laat zien hoe belangrijk het onderwijs is voor kinderen, niet alleen voor hun toekomstperspectief maar ook voor hun welzijn in het hier en nu. Je kunt onderwijs en zorg niet los zien van elkaar. Daarom stimuleren we de samenwerking tussen scholen, jeugdhulp en basisvoorzieningen.'

Andere onderwerpen waar het NJi zich komend jaar op richt zijn onder meer de gevolgen van de klimaatcrisis voor de jeugd, discriminatie en kansenongelijkheid, prestatiedruk en mentaal welbevinden, en de toenemende rol van de digitale wereld in het leven van kinderen, jongeren en ouders.

Breed publiek

De laatste jaren is het NJi zich meer gaan richten op het brede publiek. Van de Maat: 'We willen dat onze kennis over bijvoorbeeld scheiding en mediaopvoeding niet alleen toegankelijk is voor professionals en beleidsmakers, maar ook voor jongeren en ouders. Die ontwikkeling kwam in een stroomversnelling door de coronapandemie, toen we informatie over de maatregelen en de gevolgen van de pandemie zijn gaan aanbieden voor die specifieke groepen. Nu ontsluiten we steeds meer algemene informatie voor hen: de kennis over het jeugdstelsel, preventie van problemen en effectieve hulp.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Lees ook

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)