Lockdown vormt risico voor kinderen en jongeren

Nederland is overvallen door de lockdown. Alle niet-essentiële winkels gaan dicht. Net als de horeca, culturele instellingen en evenementen. De scholen en universiteiten sluiten. Het aantal bezoekers binnen en buiten wordt verder beperkt. Dat heeft impact op iedereen en vormt in het bijzonder een risico op stress en eenzaamheid bij kinderen en jongeren.  

Het is slecht voor kinderen en jongeren dat het onderwijs weer dicht is en er bovendien beperkte mogelijkheden zijn voor ontspanning. Het is daarom des te belangrijker om te kijken naar wat er wel georganiseerd kan worden. Voor kinderen tot 18 jaar is het bijvoorbeeld mogelijk om samen met hun team buiten te sporten of deel te nemen aan groepsactiviteiten. Voor jongeren vanaf 18 jaar is er weinig mogelijkheid tot contact en beweging. Verschillende onderzoeken laten zien dat dit schadelijk is voor hun welbevinden.

Het maakt verschil als verenigingen, buurthuizen of bibliotheken activiteiten op touw zetten, zodat kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen bewegen en samen bezig kunnen zijn.

Het kabinet doet er goed aan om met kinderen en jongeren, jeugdwerkers en partners in het onderwijs en de zorg samen beleid te maken. Beleid dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de komende jaren versterkt en niet schaadt. Op korte termijn betekent dat ruimte creëren voor ontmoeting op andere plekken zoals in buurthuizen, in parken en op straat. En door de scholen zo snel mogelijk weer te openen.

Deze lockdown is voor alle kinderen en jongeren moeilijk. Ook voor jongeren vanaf 18 jaar en voor opvoeders. Voor ieders mentale gezondheid is het belangrijk om contacten met anderen te hebben, te blijven bewegen en elkaar te blijven ondersteunen. 'Hoe gaat het met je?' of 'Kan ik je ergens mee helpen?' zijn eenvoudige vragen die we elkaar juist nu moeten stellen.

Meer informatie

Bericht ministerie van VWSNJi-pagina's over coronavirusNJi-pagina Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnen

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)