Wachttijden lopen op bij jeugdbescherming

Het lukt zeker negen van de veertien jeugdbeschermingsorganisaties in Nederland niet meer om alle kwetsbare kinderen op tijd een jeugdbeschermer te bieden. Dat blijkt uit een inventarisatie van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws.

Als de kinderrechter een kind onder toezicht stelt, moet het gezin binnen vijf dagen een vaste jeugdbeschermer krijgen. In veel gevallen lukt het de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming nauwelijks of niet om aan die norm te voldoen.

De wachttijden lopen op door gebrek aan personeel. Een van de oorzaken daarvan is de hoge werkdruk, vertelt Arina Kruithof, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, aan RTL Nieuws. 'Een jeugdbeschermer heeft op dit moment te maken met veertien à vijftien gezinnen. Dit zouden er eigenlijk acht of negen moeten zijn.'

Inefficiënte keten

'Er is geen snelle oplossing voor het al langer bestaande en inmiddels groeiende probleem van de wachttijden', vertelt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. Hij is als onafhankelijk expert geraadpleegd bij het opstellen van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming van de VNG en de ministeries van VWS en VenJ. 'De personeelstekorten en werkdruk in de jeugdbescherming hangen deels samen met de inefficiënte keten. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen doen deels dubbel werk. Het toekomstscenario is een plan om het jeugdbeschermingsstelsel te vereenvoudigen en te verbeteren. Het is dan wel een voorwaarde dat je de besparing door de vereenvoudiging van de keten niet gebruikt om te bezuinigen maar investeert in een verlaging van de caseload. Die verlaging is niet alleen nodig voor de jeugdbeschermers om de gezinnen goed te begeleiden. Maar die is ook onvermijdelijk om ruimte te scheppen voor de noodzakelijke inhoudelijke vernieuwing van de jeugdbescherming.'

Bron: RTL Nieuws

Bericht RTL Nieuws