VNG stopt medewerking Hervormingsagenda

Gemeenten werken pas weer mee aan de Hervormingsagenda Jeugd als het kabinet afspraken wil maken over het volledig uitvoeren van de uitspraak van de arbitragecommissie. Dat staat in een resolutie die op 13 januari unaniem is aangenomen tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Een arbitragecommissie oordeelde vorig jaar dat het rijk de komende jaren meer geld moet geven aan gemeenten om de tekorten in de jeugdzorg op te lossen. Naar aanleiding daarvan werd de Hervormingsagenda Jeugd gevormd, waarin rijk en gemeenten afspraken zouden maken om te komen tot betere jeugdhulp en een financieel beheersbaar stelsel.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet juist extra wil bezuinigen op jeugdzorg. Deze bezuiniging van 500 miljoen euro komt boven op de korting van een miljard euro per jaar waarover het rijk en de gemeenten eerder afspraken hebben gemaakt. Dat betekent dat er de komende jaren 1,5 miljard euro af wordt gehaald van het totale jeugdzorgbudget van 5,5 miljard. De bedoeling en uitvoering van de Hervormingsagenda is daardoor onder grote druk komen te staan, aldus de VNG.

Principeafspraak met kabinet

Voordat de VNG weer wil meewerken aan de Hervormingsagenda Jeugd eist zij dat er een principeafspraak gemaakt wordt waarin het nieuwe kabinet toezegt de uitspraak van de arbitragecommissie te zullen respecteren. Ook mogen de genoemde extra besparingen in het coalitieakkoord niet ten koste gaan van het budget dat voor kwetsbare jeugd beschikbaar is gesteld.

Bovendien moeten alle maatregelen die het kabinet neemt om het jeugdstelsel te hervormen, vooraf financieel worden goedgekeurd en getoetst op hun uitvoerbaarheid. Ook moeten ze bijdragen aan betere jeugdhulp en een beter financieel beheersbaar stelsel.

Reactie deelnemers Hervormingsagenda

Het NJi onderschrijft de reactie van de andere deelnemers aan de Hervormingsagenda Jeugd. In een gezamenlijke brief schrijven zij: 'De gevolgen van deze financiële interventie worden door ons ervaren als een gevaarlijke stap terug in het realiseren van betere jeugdhulp voor de kinderen en ouders die deze hulp het hardst nodig hebben.'

'Wat ons betreft is het echter noodzakelijk, gelet op de urgente problematiek in de jeugdzorg, wel verder te gaan met de concretisering van de inhoudelijke opbrengsten van de werkgroepen in het kader van de Hervormingsagenda. Maar daar horen dan wel een realistisch financieel kader bij en een goede samenwerking.'

Bron: VNG

Meer informatie

Resolutie Randvoorwaarden voor de hervormingsagenda Jeugd (agendapunt 6)Gezamenlijk statement aan alle andere betrokken partijenReactie van cliëntorganisaties, beroepsverenigingen en BGZJ

Lees ook