Vijf leden Hervormingstafel stappen op

Vijf jeugdzorgmedewerkers die deelnamen aan het overleg met het kabinet en gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg, stappen op uit onvrede met de bezuinigingen. Dat schrijven zij in een brandbrief aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer.

De Hervormingstafel werd opgericht na het oordeel van de arbitragecommissie over de tekorten in de jeugdzorg. Het samenwerkingsoverleg heeft als doel het jeugdstelsel te hervormen en zo te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Naast de Hervormingstafel verplichtte de arbitragecommissie het kabinet extra geld te geven aan gemeenten.

In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet extra wil bezuinigen op jeugdzorg. Op termijn komt er zo maar 300 miljoen euro per jaar extra bij, een half miljard euro minder dan de arbitragecommissie voorstelt.

Volgens de groep opgestapte jeugdzorgmedewerkers, allen van de FNV, is de Hervormingstafel niet meer serieus te nemen na het korten van het kabinet op jeugdzorg. Ze zeggen geen verantwoordelijkheid meer te willen nemen voor de in hun ogen onverantwoorde bezuiniging.

Bron: FNV

Meer informatie

Bericht FNV