Verminderen gezondheidsverschil gaat stap voor stap

Het terugdringen van gezondheidsverschillen bij kinderen en jongeren vraagt een integrale en adaptieve aanpak. In de praktijk is dat een uitdagende opgave, waarbij gemeenten en partners in kleine stappen vooruitgang boeken. Dat blijkt uit de eindrapportage van het traject 'Terugdringen van gezondheidsverschillen' van het Programma Sociaal Domein.

Gezondheidsverschillen tussen hoger- en lageropgeleiden en tussen mensen met en zonder migratieachtergrond zijn groot en worden steeds groter. Gezondheidsverschillen zijn naast een uitdagende opgave ook een groot probleem dat steeds groter wordt, blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Domeinoverstijgende aanpak nodig

Veel factoren die gezondheidsverschillen in de hand werken, liggen buiten het gezondheidsdomein. Om gezondheidsverschillen terug te dringen, is daarom een domeinoverstijgende aanpak nodig, en een adaptieve manier van werken waarin experimenteren en leren centraal staan.

In het traject 'Terugdringen van gezondheidsverschillen' hebben veertien lokale coalities gewerkt aan zo'n aanpak. De coalities bestaan uit gemeenten en partners uit het medisch domein, sociaal domein, ruimtelijk domein en de publieke gezondheid. Het traject liep van medio 2018 tot eind 2020.

Waardevolle elementen

Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht samen met JOGG, Pharos en Deloitte de waardevolle elementen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale en adaptieve aanpak, en hoe die vorm hebben gekregen in de lokale coalities. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van VWS, de GGD Amsterdam en de Bernard van Leer Foundation. Uit de eindrapportage blijkt dat de mate waarin de lokale coalities met succes hebben ingezet op deze elementen verschilt.

Bij veel coalities heeft het programma belangrijke doorbraken geboekt: het probleem van gezondheidsverschillen staat hoger op de lokale agenda, er is aandacht voor een nieuwe aanpak van complexe problemen, en het is gelukt om verschillende partijen uit verschillende domeinen met elkaar in gesprek te brengen.

Tegelijkertijd blijkt het moeilijk te zijn om individuele belangen los te laten en elkaars taal en werelden te begrijpen. Perverse prikkels rondom verwijzing en financiering werken een integrale aanpak in de praktijk tegen. Daarbij komt in veel coalities het perspectief van de doelgroep nog onvoldoende naar voren. Ook blijkt integrale en adaptieve samenwerking vooral plaats te vinden in de uitvoering, en in veel mindere mate op beleidsniveau en bestuurlijk niveau.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)