Eindrapport Terugdringen gezondheidsverschillen

Leer- en verandertraject integrale en adaptieve aanpak

Binnen het traject 'Terugdringen van gezondheidsverschillen' van het Programma Sociaal Domein kregen lokale coalities de kans en ruimte om al lerende te ontdekken hoe ze met een integrale domeinoverstijgende aanpak de kansen van kinderen om gezond en veilig op te groeien kunnen vergroten. Dit is gedaan rondom de thema's 'Kansrijke Start' en 'Gezond Gewicht'.

Verschillende perspectieven en actuele kennis

De oorzaken van gezondheidsverschillen zijn niet tot één beleidsterrein of vakgebied terug te brengen. De aanpak van gezondheidsverschillen vraagt daardoor om een benadering vanuit verschillende perspectieven: van de doelgroep, de professionals uit verschillende disciplines en het leiderschap op bestuurlijk, organisatorisch en uitvoerend niveau.

De coalities hebben voor verschillende onderdelen van dit traject gebruikgemaakt van de kennis waarvan in wetenschap en praktijk is aangetoond dat die essentieel en waardevol is voor een integrale en adaptieve aanpak van gezondheidsverschillen.

Doel publicatie

Het doel van deze publicatie is om de geleerde lessen van de lokale coalities te beschrijven en te duiden, om hiermee de beschikbare kennis rondom de integrale en adaptieve aanpak van gezondheidsverschillen verder te vullen en te laden met lessen uit de praktijk.

Dit biedt handelingsperspectief voor bestaande en nieuwe coalities die aan de slag willen met het terugdringen van gezondheidsverschillen, of met een ander 'wicked problem' waarbij deze werkwijze toepasbaar kan zijn. Deze publicatie is dan ook bedoeld voor iedereen die werkt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, op bestuurlijk, beleids- of uitvoeringsniveau.

Omslag Eindrapport Terugdringen gezondheidsverschillen
Titel: 
Eindrapport Terugdringen gezondheidsverschillen. Leer- en verandertraject integrale en adaptieve aanpak
Auteur: 
Nederlands Jeugdinstituut
Jaar van uitgave: 
Omvang: 
38
Downloads of bestelmogelijkheid: 

Download de publicatie