'Verbeter situatie van kind in azc'

De situatie van kinderen en jongeren in de asielopvang moet snel verbeteren omdat die anders schadelijke gevolgen heeft voor hun veiligheid en ontwikkeling. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een brandbrief aan staatsecretaris Eric van der Burg.

In de asielopvang verblijven in totaal ruim tienduizend kinderen en jongeren. Het gaat om kinderen in gezinnen, kinderen die door een familielid worden begeleid en alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Door de druk op de asielopvang verblijven kinderen en jongeren in plaats van gemiddeld een week soms maandenlang in aanmeldcentrum Ter Apel, waar zij geen toegang hebben tot onderwijs. Daarnaast krijgen zij geen individuele aandacht en begeleiding en is er geen goed zicht op hun veiligheid en ontwikkeling. Doordat er niet goed voor hen wordt gezorgd, krijgen kinderen en jongeren te maken met stress en in sommige gevallen zelfs geweld, schrijven de inspecties.

Op sommige noodopvanglocaties is wel onderwijs beschikbaar. Maar omdat het COA vaak niet weet hoe lang kinderen en jongeren daar blijven, krijgen zij toch niet altijd onderwijs. Ook is daar geen goede begeleiding. Kinderen en jongeren moeten daarnaast vaak meerdere keren in korte tijd verhuizen naar een andere opvanglocatie.

Zorgen over ondervoeding

De werkgroep Kind in AZC, een samenwerking van onder meer Unicef en Vluchtelingenwerk, ziet dezelfde problemen als de inspecties. In haar rapport 'Noodsituatie op noodlocaties' schrijft de werkgroep dat kinderen in de noodopvang door hun vele verhuizingen ernstige ontwikkelingsschade oplopen. Ook maakt de groep zich zorgen over ondervoeding, omdat de kinderen het Nederlandse eten niet kennen en daarom slecht eten. De werkgroep roept op om kinderen direct uit de noodopvanglocaties te halen en over te plaatsen naar kleinschalige, stabiele en blijvende asielopvang.

Het kabinet richtte onlangs een landelijk crisisorganisatieteam op om de opvang van asielzoekers te verbeteren. Het team komt binnenkort met een verbeterplan; de inspecties zullen de uitvoering nauw volgen.

Niet deelnemen aan het gewone leven

'Het verplaatsen van kinderen in azc's heeft dezelfde negatieve gevolgen voor hen als bij hun leeftijdgenoten in de residentiële jeugdhulp', zegt Els Mourits van het NJi. 'Ze moeten steeds opnieuw beginnen, waardoor onderwijs niet goed op gang komt en prille vriendschappen worden verbroken. Ze leven in voortdurende onzekerheid. Omdat ze niet weten wanneer ze weer weg moeten, kunnen ze niet deelnemen aan het gewone leven door bijvoorbeeld lid te worden van een sportclub. Dat zet hun leven op een pauzeknop. Deze kinderen en jongeren hebben een stabiele plek nodig om aan hun toekomst te werken. Het is belangrijk dat zij een schoolloopbaan kunnen starten en afmaken, vriendschappen opbouwen en hulp en begeleiding krijgen bij opgelopen trauma's.'

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Meer informatie

Bericht Inspectie Gezondheidszorg en JeugdBericht Werkgroep Kind in azc

Lees ook