Veilig Thuis geeft meer adviezen

Het aantal meldingen bij Veilig Thuis over kindermishandeling en huiselijk geweld is in 2021 afgenomen. Wel gaf Veilig Thuis meer adviezen, vooral aan burgers. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2021 kreeg Veilig Thuis bijna 120.000 meldingen over vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, 8.000 minder dan in 2020. Dat is een daling van 6,5 procent. Die daling is al in het tweede halfjaar van 2019 begonnen. Vooral de politie blijkt aanmerkelijk minder te melden: van 44.000 in 2019 naar 38.000 in 2021. Dat is een daling van 14 procent. In de jeugdzorg was die daling van het aantal meldingen in verhouding nog groter: 31 procent.

Acute onveiligheid

Na een veiligheidstaxatie door Veilig Thuis was in 5 procent van alle meldingen sprake van acute onveiligheid. Bij 40 procent van de meldingen ging het om structurele onveiligheid. In nog eens 40 procent constateerde Veilig Thuis een 'multiproblematische leefsituatie'. In twee derde van deze laatste situaties zag Veilig Thuis nog mogelijkheden voor hulp.   

Advies gevraagd

De stijging van het aantal adviesvragen bij Veilig Thuis zag het CBS vooral in het voorjaar van 2021. Daarna nam dat aantal weer licht af. De meeste adviesvragen kwamen van burgers. Dat aantal nam in de loop van 2021 juist wel toe. 'Veiligheid is een zaak voor iedereen en in die zin is het positief dat Veilig Thuis meer adviezen geeft aan verontruste burgers', zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Een interessante vraag is of die adviezen er ook toe leiden dat familieleden of buren steun blijven bieden in situaties waarin mogelijk onveiligheid speelt.'

Patroon

In de cijfers over de taxatie van de meldingen valt Kraak op dat het in 40 procent van de gevallen om multiproblematische leefsituaties blijkt te gaan. 'Dat zijn situaties die vaak niet door één instantie opgelost kunnen worden. Daarin kan het patroon ontstaan dat de samenhang ontbreekt en iedereen een stukje van het probleem probeert op te lossen. Als dat niet lukt, wordt steeds zwaardere hulp of dwang ingezet. Een melding bij Veilig Thuis kan onderdeel zijn van zo'n patroon. Dat kan uiteindelijk escaleren tot een jeugdbeschermingsmaatregel of een situatie waarin kinderen 'voor hun eigen veiligheid' gesloten geplaatst worden. Terwijl de problemen die deel uitmaken van de multiproblematische leefsituatie, zoals slechte behuizing, schulden, werkeloosheid of een beperkt sociaal netwerk, vaak ongewijzigd blijven.'

Bron: CBS

Meer informatie

Bericht CBS