Tijdelijke onderwijsplek Oekraïense leerling

Op verschillende locaties krijgen enkele honderden leerlingen uit Oekraïne onderwijs in tijdelijke onderwijsvoorzieningen. Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft de voorzieningen op 4 april geopend.

De onderwijsvoorzieningen zijn opgezet in regio's waar onvoldoende plek is in de bestaande scholen. Er zijn voorzieningen in Amstelveen, Arnhem, Ederveen, Eindhoven en Hengelo. Ze bieden basis- en voortgezet onderwijs. De voorzieningen blijven in ieder geval tot de zomer open.

Mentaal welzijn

Een derde van de onderwijstijd leren de leerlingen Nederlands en een derde is voor vaklessen als rekenen en wiskunde. De rest van de tijd is bestemd voor sport, aandacht voor mentaal welzijn, en ondersteuning bij het verwerken van trauma's.

De onderwijsvoorzieningen bieden de mogelijkheid om deels onderwijs te volgen in het Oekraïens of Engels, om digitale lessen te volgen van Oekraïense scholen en digitaal examen te doen. Waar mogelijk worden ook docenten uit Oekraïne ingezet.

Op de website Onderwijsvooroekraine.nl staat informatie voor scholen en gemeenten over het organiseren van onderwijs voor Oekraïense leerlingen.

Stabiliteit, rust en veiligheid

'Voor deze kinderen en jongeren is het belangrijk dat ze een dagprogramma hebben', zegt Bas Wijnen van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Veel van hen zijn waarschijnlijk van slag door hun oorlogservaringen en hun vlucht. We weten dat in zo'n situatie 80 tot 90 procent van de kinderen weer uit zichzelf terugveert. Natuurlijk zullen ze soms somber en angstig zijn en last hebben van flashbacks, maar dat is normaal. Juist dan is stabiliteit, rust en veiligheid belangrijk. Contact met leeftijdgenoten, ontspanning, sport en cultuur helpen bij het terugveren.'

Afwijken van Nederlandse onderwijsnormen

'Flexibiliteit en maatwerk is dan wel een voorwaarde voor scholen', vervolgt Wijnen. 'Het is goed dat in deze onderwijsvoorzieningen al tijd is gereserveerd voor mentale steun en ontspanning naast het onderwijs. Een bijzondere situatie vraagt erom dat scholen mogen en durven afwijken van de Nederlandse onderwijsnormen. Dan kunnen ze flexibel inspelen op wat kinderen en jongeren uit Oekraïne nodig hebben en hoeven ze niet automatisch het hele Nederlandse onderwijsprogramma aan te bieden met op elk moment een Nederlandse bevoegde docent voor de klas. Minder uren les, meer uren ontspanning, kinderen van verschillende leeftijden door elkaar, en andere jeugdprofessionals inzetten, bijvoorbeeld buurt-sportcoaches en theaterdocenten. Het kan allemaal bijdragen aan de rust en de ruimte om tot zichzelf te komen. Ik hoop dat de overheid en de inspectie scholen daar de ruimte voor biedt, en dat scholen en gemeenten er ook een vergoeding voor krijgen.'

Bron: Ministerie van OCW

Bericht ministerie van OCWOnderwijsvooroekraine.nl