Tijdelijke ingreep in bezetting JJI's

Justitiële jeugdinrichtingen (JJI's) mogen het groepsprogramma voor jongeren tijdelijk terugbrengen tot 62 uur per week. Jongeren moeten daardoor meer tijd op hun kamer doorbrengen. Dat is een van de kortetermijnmaatregelen van minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind tegen het personeelsgebrek en de hoge werkdruk in de JJi's.

Door tekort aan personeel zijn er te weinig plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen en krijgen jongeren er vaak niet de behandeling die ze nodig hebben. Ook staan er vaak maar twee groepsleiders op een leefgroep in plaats van de gewenste drie. Weerwind komt later in februari met plannen om op de middellange termijn de instroom in de justitiële jeugdinrichtingen terug te dringen. Voor de korte termijn kiest hij nu voor maatregelen om de personeelsbezetting op orde te krijgen en de werkdruk voor groepsleiders te verminderen.

Dagprogramma

Jongeren in JJI's hebben 77 uur per week een dagprogramma. Een deel van die activiteiten mogen de JJI's nu tijdelijk individueel op de kamer aanbieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om fitness, huiswerk maken of studeren voor het theorie-examen voor een rijbewijs.

Verder houdt Weerwind de JJI Horsterveen langer open. Die kwam in september 2021 in gebruik om tijdelijk extra capaciteit te bieden en zou eind 2023 sluiten, wanneer door nieuwbouw meer plaatsen beschikbaar komen bij JJI Teylingereind. De werving van personeel voor Teylingereind kost echter meer tijd dan verwacht. Mogelijk kan Horsterveen pas eind 2024 sluiten.

Huis van bewaring

Als derde noodmaatregel mogen tijdelijk jongvolwassenen die onder het jeugdrecht vallen in een huis van bewaring worden geplaatst. Het gaat dan om jongeren vanaf 18 jaar in voorlopige hechtenis bij wie het Openbaar Ministerie het jeugdrecht wil laten toepassen en die geen specialistische zorg nodig hebben. Als zij worden veroordeeld tot jeugddetentie of een PIJ-maatregel krijgen, moeten ze alsnog worden overgeplaatst naar een JJI.

Bron: ministerie van Justitie en Veiligheid

Kamerbrief over maatregelen voor JJI's