Suïcide onder jongvolwassenen toegenomen

Het aantal zelfdodingen onder jongeren is in tien jaar met 17 procent toegenomen: van 243 in 2013 tot 300 in 2023. Dat blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie.

In totaal waren er 1.885 suïcides in Nederland. De drie meest genoemde doorslaggevende factoren voor suïcide waren psychische problemen, sociale relaties en problemen in de zorg. Sommige factoren hebben bij bepaalde groepen meer invloed dan bij andere, zoals pesten onder jonge vrouwen en verslaving onder jonge mannen. 

Volgens Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut benadrukken de cijfers het belang om oog te hebben voor het mentaal welbevinden van jongeren. 'Het is vreselijk dat zoveel jongeren een eind aan hun leven maken. Het is belangrijk dat jongeren hun gevoelens en gedachten kunnen bespreken met ouders, vrienden of leerkrachten. Juist in de vormende fase waarin zij zich bevinden, hebben jongeren dit sociale contact hard nodig zodat zij hun zorgen of eventuele gedachten over zelfdoding kunnen bespreken.'

Maar we moeten ons niet alleen richten op de individuele jongere, vindt Kraak. 'Het is belangrijk om juist ook aandacht te besteden aan de maatschappelijke factoren die bijdragen aan mentaal welbevinden. Stress en depressieve klachten als gevolg van bijvoorbeeld prestatiedruk lossen we niet op door alleen de individuele klacht te behandelen. We moeten tegelijkertijd werken aan de onderliggende maatschappelijke oorzaken die bijdragen aan het ontstaan en het in stand houden van die klachten.'

Bron: Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS)

Bericht CANSFactsheet Aantal suïcides in Nederland in 2023

Praten helpt

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op de site 113 of telefonisch via 113 of 0800 - 0113.

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.