'Stop met verplaatsingen in asielopvang'

Stop direct met verplaatsingen van kinderen binnen de reguliere asielopvang. En werk aan een nieuw asielopvangbeleid met één vaste opvanglocatie gedurende de hele asielprocedure. Dat schrijven zes beroepsverenigingen en brancheorganisaties in de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs in een brief aan staatssecretaris Eric van den Burg (JenV).

Jeugdartsen en -verpleegkundigen en leerkrachten zien dagelijks de negatieve gevolgen van de verplaatsingen van asielkinderen. Die verhogen het risico op ontwikkelingsschade en psychosociale problemen zoals angst, onthechting en depressie.

Verspilling

De vele verplaatsingen leiden ook tot verspilling van arbeid, tijd en geld in de zorg en het onderwijs, aldus de brief. In de jeugdgezondheidszorg zien de ondertekenaars het herhaald opbouwen en weer afbreken van zorg, wat gepaard gaat met veel informatieoverdracht. In het onderwijs investeren docenten steeds opnieuw in leerlingen leren kennen, aansluiten bij hun leerniveau, leerachterstanden inhalen en werken met een steeds wisselende groepsdynamiek.

Stabiele opvanglocaties

De ondertekenaars pleiten voor een asielbeleid zonder verplaatsingen die samenhangen met de procedure of de asielstatus. Kinderen moeten geen opvang krijgen op tijdelijke locaties, maar op structurele en stabiele opvanglocaties.

De brief is ondertekend door vertegenwoordigers van AJN Jeugdartsen Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, LOWAN-PO, LOWAN-VO, de PO-Raad en de VO-raad.

Onzekerheid en instabiliteit

'Veel verhuizen is schadelijk voor vluchtelingenkinderen', zegt ook Maryama Ismail van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Zij hebben al een verhoogd risico op psychosociale problemen door wat ze hebben meegemaakt. Ze hebben hun land verlaten en vaak een vluchtreis afgelegd waarin ze veel hebben meegemaakt. Dan komen ze terecht in een ander land met een onbekende cultuur. Daar komt bij dat de asielprocedure op zichzelf al onzeker is. Je weet niet of je mag blijven of moet terugkeren naar je land van herkomst. Steeds opnieuw verhuizen zorgt voor nog meer onzekerheid en instabiliteit.'

Alledaags ritme

'Juist voor vluchtelingenkinderen is een alledaags ritme belangrijk voor hun ontwikkeling', vervolgt Ismail. 'Ze kunnen hun schoolloopbaan en hun vriendenkring opbouwen. Dat zorgt voor stabiliteit en versterkt hun veerkracht.'

Bron: AJN Jeugdartsen Nederland

Bericht AJN Jeugdartsen NederlandBrief over asielopvang