Steun voor toeslagenouders bij uithuisplaatsing

Er komt een landelijk, onafhankelijk ondersteuningsteam voor door de toeslagenaffaire gedupeerde gezinnen waarvan kinderen uit huis zijn geplaatst. Na een pilot in enkele gemeenten moet het team eind maart aan de slag kunnen. Dat schrijft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Als ouders dat willen, zorgen de gemeentelijke steunpunten voor gedupeerde ouders dat het ondersteuningsteam contact met het gezin opneemt. Een begeleider van het ondersteuningsteam bespreekt met de ouders de beste stappen. De wet bepaalt dat de gecertificeerde instelling, de Raad voor de Kinderbescherming of de kinderrechter beoordeelt of een kind kan terugkeren naar het gezin. Als dat in verband met de veiligheid of ontwikkeling van het kind niet kan, moet de ondersteuning bijdragen aan beter contact tussen ouders en kinderen. Is een kind zonder maatregel uit huis geplaatst, dan adviseert de begeleider ouders over mogelijke stappen om hun kind weer thuis te krijgen.

Onderzoek jeugdbeschermingsketen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie gaan onderzoeken of de jeugdbeschermingsketen met deze gezinnen anders is omgegaan dan met niet-gedupeerde gezinnen. In dat geval onderzoeken de inspecties hoe dat is verlopen en of het redelijkerwijs te voorkomen was geweest. De inspecties doen geen uitspraken over individuele gevallen maar alleen over het functioneren van de jeugdbeschermingsketen. Dekker verwacht dat dit onderzoek eind 2022 is afgerond.

Onafhankelijke positie

Er zijn in de media twijfels geuit over de onafhankelijke positie van de instanties bij deze opdracht en waarom het allemaal zo lang moet duren, zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut. ‘Dat is begrijpelijk. Maar je kunt niet zomaar de wettelijke taken van de betrokken instanties terzijde schuiven. En de inspectie heeft nu eenmaal de taak en de bevoegdheid om diepgaand onderzoek te doen.’

Bevoegdheden

Toch is de roep om een onafhankelijke commissie niet te negeren, vindt Van Yperen. ‘Rode draad door het drama van de toeslagenaffaire is dat publieke instanties onvoldoende hun taak hebben uitgevoerd om burgers te beschermen tegen onrecht. Een onafhankelijke commissie wekt daarom meer vertrouwen, maar moet dan wel bevoegdheden krijgen om in dossiers van individuele gevallen te duiken. Dat is lastig. Wellicht is het een oplossing zo’n commissie in te stellen om te bewaken dat de herbeoordelingen van de instanties en het inspectieonderzoek integer worden opgezet, en snel en correct worden uitgevoerd. Dat is gemakkelijker en sneller te realiseren binnen de wettelijke kaders.’

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

Kamerbrief over steun voor gedupeerde ouders