Kinderrechters bekijken rol in toeslagenaffaire

De Nederlandse kinderrechters gaan hun eigen rol onderzoeken bij de uithuisplaatsingen van kinderen die betrokken waren bij de toeslagenaffaire. Dat zegt kinderrechter Ellen van Kalveen, voorzitter van de landelijke expertgroep jeugdrechters, in de Volkskrant.

Vorige week bleek uit cijfers van het CBS dat van 2015 tot en met 2020 circa 1.115 kinderen van gedupeerden in de kinderopvangtoeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. De kinderrechters vragen zich af of ze bij die zaken te weinig oog hebben gehad voor de belangen van de burgers die in de toeslagenaffaire in conflict kwamen met de machtige overheid.

Van Kalveen stelt dat kinderrechters de zaken grondig toetsen en kinderen niet te makkelijk uithuisplaatsen. Toch komt er een landelijke inventarisatie van riskante zaken en ‘blinde vlekken’, met hulp van deskundigen en onafhankelijke buitenstaanders.

De rechtsbescherming van kinderen en ouders kan in het gedrang komen door gebrek aan tijd en geld, zegt Van Kalveen. In sommige gerechten zijn er te weinig kinderrechters en de zaken worden steeds ingewikkelder. Bovendien hebben rechters last van de structurele problemen in de jeugdbeschermingsketen. Zo zijn er wachtlijsten en is er een tekort aan gekwalificeerde medewerkers en aan hulp en diagnostiek.

Bron: De Volkskrant

Meer informatie

Bericht de Volkskrant

Lees ook