‘Stel een Deltacommissaris Jeugd aan’

Een Raad voor de Jeugd en een Deltacommissaris Jeugd & Gezin zijn nodig voor de aanleg van een basisinfrastructuur waarmee de jeugdhulp zich verder kan ontwikkelen. Dat schrijven zes experts uit het jeugdveld in hun rapport Toekomst jeugd, de samenvatting.

De opstellers komen met 23 aanbevelingen voor de toekomst van de jeugdhulp. Ze pleiten bijvoorbeeld voor een professionele leercultuur met onder meer een sectorbreed onderwijsprogramma met verplichte nascholing. Verder vinden ze het nodig om structureel te investeren in preventie; kinderen, jongeren en gezinnen meer zeggenschap te geven; en de autonomie en deskundigheid van professionals te vergroten. De samenwerking in de jeugdhulp is volgens de opstellers te verbeteren door een heldere rolverdeling.

Hervormingsagenda

Het rapport is bedoeld als bijdrage aan de hervorming van de jeugdzorg waaraan het ministerie van VWS werkt. Een zogeheten hervormingstafel komt eind dit jaar met een hervormingsagenda. Aan die tafel zitten onder meer het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, cliëntenorganisaties en beroepsverenigingen.

Opstellers

Het rapport is samengesteld op basis van vijf eerder verschenen rapporten, waaronder 'Van systemen naar mensen' van de SER en 'Vasthoudend transformeren' van het Nederlands Jeugdinstituut. De opstellers zijn Maaike van der Aar, Joep Choy, Peter Dijkshoorn, Kees Kraaijeveld, Arne Popma, Ineke Roos en Mariënne Verhoef.

Bron: FNV

Meer informatie

Bericht FNV

Rapport Toekomst Jeugd, de samenvatting

Lees ook