NJi start pilot leerlingparticipatie voor basisscholen

In het schooljaar 2023/2024 start het NJi met de pilot 'Leerlingparticipatie op basisscholen'. Deze pilot is een werk- en leertraject waarin het NJi, basisscholen en hun leerlingen samen onderzoeken, leren en ervaren hoe participatie van leerlingen binnen de school versterkt kan worden. Tien scholen kunnen meedoen aan de pilot. Aanmelden is nu mogelijk.

Basisschoolkinderen vormen een groep van circa 1,4 miljoen burgers die op dit moment onvoldoende invloed en inspraak hebben op zaken die hen aangaan. Met de deelnemende basisscholen wordt geanalyseerd hoe leerlingparticipatie ervoor staat binnen hun school.  Daarna krijgen en ontwikkelen ze gedurende de pilot handvatten om dit te versterken.

Over de pilot

Tijdens de pilot gaat elke deelnemende basisschool, op basis van de eigen leervraag, aan de slag om leerlingparticipatie vorm te geven of verder te ontwikkelen. De scholen werken daarbij samen met een op te zetten kinderpanel van de eigen school, het NJi en diverse samenwerkingspartners zoals de PO-Raad.

Ook organiseert het NJi ontmoetingen en inspiratiesessies voor de tien deelnemende scholen. Samen vormen zij een klein en betrokken netwerk dat leert van en met elkaar. Kennis, ervaringen en andere opbrengsten uit de pilot worden gedeeld via de website en nieuwsbrief van het NJi.

Aanmelden voor deelname

De pilot loopt tijdens het schooljaar 2023/2024 en is toegankelijk voor elk type basisschool in Nederland. Deelname is gratis. Wel wordt nadrukkelijk om commitment gevraagd. Dit commitment omvat tijdsinvestering, aanwezigheid tijdens de fysieke en online bijeenkomsten en de intentie om leerlingparticipatie vorm te geven op je basisschool. Meer over het gevraagde commitment lees je in het aanmeldformulier.

Geïnteresseerde basisscholen kunnen zich hieronder aanmelden tot 2 juni 2023. Op basis van motivatie, leervragen en het creëren van een diverse groep aan scholen, worden maximaal tien basisscholen geselecteerd. De pilot start vervolgens medio september 2023 tijdens een gezamenlijke kick-off in Utrecht.

Ik meld mijn school aan

Meer informatie

Deze pilot is onderdeel van het project 'Werken aan kennis over leerlingparticipatie op basisscholen'. Het NJi is door het ministerie van OCW gevraagd om een verbindende, actieve kennisrol te spelen en bij te dragen aan een gedegen kennisbasis en kennisdeling. Met dit project draagt het NJi bij aan de vormgeving van leerlingparticipatie in het Nederlandse basisonderwijs.

Meer informatie over het project wordt op korte termijn toegevoegd bij Ervaringskennis en jeugdparticipatie.

Vragen?

Heb je nu al vragen? Dan kun je terecht bij Nick van Hummel via n.vanhummel@nji.nl.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)