'Snel verbetering nodig in crisisopvang'

De rechten van kinderen in de crisisnoodopvang voor mensen die asiel aanvragen zijn niet goed geregeld. Daardoor staat hun waardigheid ernstig onder druk. Hun situatie moet snel verbeteren, schrijven de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman in hun rapport De crisis voorbij.

Tijdens hun onderzoek naar de leefomstandigheden in de crisisnoodopvang zagen de ombudsmannen meerdere grote knelpunten. Zo ontbreekt het vaak aan een rustige slaapplek en privacy door het ontbreken van afsluitbare deuren. Ook is de geboden informatie ontoereikend. Kinderen en hun ouders krijgen bijvoorbeeld niet tijdig bericht dat ze moeten verhuizen en weten niet hoe lang ze moeten wachten op hun beurt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Er wordt geen rekening gehouden met de wensen en behoeften van kinderen, terwijl zij recht hebben op een goede kindertijd en ontwikkeling, en een opvoeding door hun ouders. Dat is niet mogelijk wanneer er bijvoorbeeld te weinig schoolplekken beschikbaar zijn, er te weinig activiteiten zijn en de benodigde zorg niet altijd beschikbaar is.

Aanbevelingen voor gemeenten

De twee ombudsmannen doen aanbevelingen om gemeenten ertoe aan te zetten zo snel mogelijk dingen te veranderen op crisisnoodopvanglocaties.

Ten eerste is het van belang dat kinderen elke dag naar school kunnen. Verder is het belangrijk om met kinderen te praten over hun behoeften en hun welzijn in de gaten te houden. Hun mening moet zwaar meewegen bij besluitvorming.

Kijk daarnaast wat nu al veranderd kan worden, zeggen de ombudsmannen. Daarbij moet gekeken worden naar wat de bewoners zelf al kunnen en weten, de mogelijkheden van buurtbewoners en naar wat andere locaties doen.

Langeretermijnveranderingen

Daarnaast staan in het rapport enkele langeretermijnveranderingen. Deze omvatten het omzetten van crisisnoodopvang naar vaste opvanglocaties en het vergroten van de capaciteit van de IND om de wachttijden voor vluchtelingen en asielzoekers te verkorten. Ook het creëren van meer plekken op scholen voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen is belangrijk. Zo krijgen zij de mogelijkheid om goed te leren en samen te zijn met andere kinderen.

Bron: Kinderombudsman

Bericht KinderombudsmanRapport De crisis voorbij

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.