Senaat neemt motie tegen bezuiniging aan

De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen die de regering vraagt om de extra bezuiniging op jeugdzorg uit het coalitieakkoord te schrappen. Over de motie is op 22 februari gestemd.

De motie, opgesteld door Paul Rosenmöller van GroenLinks, verzoekt de regering om het overleg met gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg te hervatten zonder de dreiging van de aangekondigde bezuiniging op de achtergrond. De Eerste Kamer wil dat de partijen in overleg blijven op basis van de conclusies en aanbevelingen van de commissie van wijzen die zich in mei 2021 uitsprak over de financiering van de jeugdzorg.

De geplande bezuiniging op de jeugdzorg, oplopend tot 500 miljoen euro, heeft geleid tot een breuk in het overleg over het toekomstige jeugdzorgstelsel, aldus de motie. Daarom is de Eerste Kamer van mening dat de bezuiniging ongewenst is. D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie en FVD stemden tegen de motie.

De motie is ingediend tijdens het debat over de regeringsverklaring op 15 februari. Premier Mark Rutte liet toen al weten dat hij de bezuiniging niet wil intrekken.

Bron: Eerste Kamer

Meer informatie

Motie-RosenmöllerBericht Binnenlands Bestuur over debat op 15 februari

Lees ook