Schoolrapport niet vrij van vooroordelen

Witte meisjes krijgen meer positieve opmerkingen van hun leerkracht op hun basisschoolrapport dan witte jongens en kinderen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek waarop Antoinette Kroes op 22 november promoveerde aan de Universiteit Leiden.

Kroes bekeek voor haar onderzoek 247 rapporten van basisschoolleerlingen op verschillende scholen en in meerdere steden. Hoewel zij zag dat alle leerlingen meer positieve dan negatieve opmerkingen op hun rapport kregen, was het aantal positieve opmerkingen het hoogst bij witte meisjes.

Witte meisjes kregen relatief vaak opmerkingen op hun rapport als: 'Je bent een lieve, slimme meid', of 'Je bent heel behulpzaam'. Bij jongens stonden vaker opmerkingen met als strekking: 'Je moet netter worden en je huiswerk beter maken.' Kinderen met een migratieachtergrond kregen de meeste negatieve opmerkingen.

Onbewust van vooroordelen

Volgens Kroes zijn leraren zich vaak niet bewust van hun vooroordelen. Bijvoorbeeld over meisjes, van wie vaak wordt gedacht dat ze ijverig zijn en netter werken. Of jongens, die eerder worden gezien als druk en zich vaker zouden misdragen. Bij kinderen met een migratieachtergrond zijn die vooroordelen soms nog sterker en dat werkt kansenongelijkheid in de hand, aldus Kroes.

Lage verwachtingen

Fatima-Zohra Charki van het NJi herkent het beeld van bestaande vooroordelen onder leerkrachten. 'We zien dat leraren onbewust vaak lagere verwachtingen hebben van kinderen uit de lagere sociaal economische klasse. Ik zeg onbewust, omdat deze leraren echt geen kwade bedoelingen hebben. Maar die lage verwachtingen hebben invloed op de prestaties van de leerlingen.'

De afgelopen jaren is er vooral in grote steden steeds meer aandacht voor vooroordelen en lage verwachtingen in het onderwijs, ziet Charki. 'Scholen zijn bezig om die bewustwording te vergroten, maar wat mij betreft is dat nog onvoldoende. Het is natuurlijk ook een uitdaging voor scholen, omdat die het gevoel hebben dat ze al zoveel moeten. Maar dat maakt het onderwerp niet minder belangrijk. Het maakt echt het verschil als er meer aandacht komt voor gelijke kansen. Wat mij betreft begint die bewustwording al op de lerarenopleiding.'

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

Bericht Universiteit Leiden

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.