'School moet leren van succesvol voorbeeld'

Scholen die tekortschieten in onderwijskwaliteit en de beheersing van basisvaardigheden moeten een voorbeeld nemen aan scholen waar het wel goed gaat. Dat zegt de Inspectie van het Onderwijs op basis van de Staat van het Onderwijs 2024.

De onderlinge verschillen tussen scholen zijn nu te groot, stelt de Onderwijsinspectie. Dat blijkt onder meer uit de mate waarin leerlingen op vergelijkbare scholen de taal- en rekenvaardigheden beheersen en uit de kwaliteitsoordelen van de inspectie. Zo blijkt uit een steekproef van 225 scholen dat ruim 20 procent van de scholen vorig jaar het inspectieoordeel 'onvoldoende' kreeg.

Verschil tussen dezelfde soort scholen

Ook de verschillen tussen scholen met dezelfde soort groepen leerlingen zijn groot. Bijvoorbeeld bij scholen met een uitdagende leerlingenpopulatie: leerlingen die kans lopen op onderwijsachterstanden als ze geen extra ondersteuning krijgen. Waar de ene school erin slaagt om bijna alle leerlingen het streefniveau voor basisvaardigheden te laten behalen, lukt het bij de andere school bij minder dan de helft van de leerlingen. 

'Dit rapport laat zien dat hoewel scholen druk bezig zijn met de verbetering van het onderwijs, de resultaten nog lang niet altijd zijn wat ze moeten zijn', zegt Fatima-Zohra Charki van het NJi. 'Opvallend is dat de goede voorbeelden die er al zijn tot nu toe te weinig worden benut.'

'Neem nu de scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie waarvan de ene het beter lukt dan de andere om het streefniveau voor taal en rekenen te halen. Dat onderstreept het belang van samenwerking tussen scholen en het leren van en met elkaar.  Het kan als voorbeeldschool moeilijk zijn het initiatief te nemen om eigen kennis te delen. Daarom is het cruciaal dat het ministerie van Onderwijs hier een rol in pakt en eventueel samen met schoolbesturen de kennisdeling tussen scholen in goede banen leidt. Met name voor scholen met een uitdagende leerlingenpopulatie is het belangrijk om te leren van goede voorbeelden.'

Oog voor succesvolle scholen

Charki vindt het terecht dat het rapport oog heeft voor succesvolle scholen en hoe die als goed voorbeeld kunnen dienen. 'We zijn vaak bezig met het oplossen van problemen, maar het rapport laat zien dat het op sommige scholen wél goed kan gaan, ondanks het lerarentekort of een uitdagende leerlingenpopulatie. Het versterken van dit gedachtegoed is belangrijk in het toewerken naar meer gelijkheid.'

Meer informatie

Bericht Inspectie van het OnderwijsDe Staat van het Onderwijs

Lees ook

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.