Samen kleinschalige jeugdzorg realiseren

Elke jongere die dat nodig heeft verdient de best passende zorg en onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen. Het liefst thuis, maar soms lukt dat niet. Kleinschaligheid is een veelbelovende manier om zorg te bieden waarin jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, samen met de belangrijkste mensen om hen heen. Zeven jeugdzorgaanbieders willen die kleinschalige zorg verder ontwikkelen en samen leren hoe de zorg er het beste uit kan zien. Ze willen liefdevolle zorg bieden met meer ruimte en aandacht voor jongeren, ouders en medewerkers.

De jeugdzorgaanbieders Parlan, Via Jeugd, Vigo, iHUB, Pluryn, Levvel en Schakenbosch ervaren uitdagingen in wat kleinschaligheid vraagt van hen en hun medewerkers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de beschikbaarheid van onderwijs, matching van jongeren, en financiën. Samen met de Academische Werkplaats Risicojeugd, ervaringsdeskundigen en het Nederlands Jeugdinstituut vormen zij het Consortium kleinschaligheid in de jeugdhulp, om kleinschalige zorg verder te ontwikkelen.

Definitie van kleinschaligheid

Het consortium constateerde dat jeugdzorgaanbieders verschillende definities van kleinschaligheid hanteren. Op basis van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van professionals en ervaringen van jongeren en ouders hebben ze een gezamenlijke definitie opgesteld:

'Een kleinschalige voorziening is een 24/7-verblijf binnen een gesloten of open residentiële jeugdzorginstelling, op een instellingsterrein of in een woonwijk, van maximaal zes – en bij voorkeur vier – jongeren tussen 8 en 23 jaar, in een huiselijke setting door een vast team van begeleiders met een minimum ratio op de groep van 1 op 4, waarbij een intensieve, individuele behandeling en/of begeleiding op maat – en zolang als nodig – wordt gegeven, met perspectief op wonen, zorg en onderwijs/arbeid tijdens verblijf en/of daarna.'

Actieplan

Het consortium heeft als doel op basis van de laatste kennis en inzichten de best passende zorg in kleinschalige setting te bieden, daarover met elkaar te leren, en de zorg verder te ontwikkelen. Er is een actieplan opgesteld met aandacht voor kwaliteit en effectiviteit van kleinschaligheid, maar ook voor verbinding met het onderwijs en voor financiële en personele randvoorwaarden.

De eerste onderdelen van het actieplan worden in samenwerking met StroomOp vormgegeven. Zo wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar het huidige kleinschalig aanbod en de ervaringen tot nu toe. Ook wordt er gezamenlijk gemonitord. In alle onderdelen van het actieplan wordt steeds samengewerkt vanuit wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en ervaringen.

Lancering website

De partners in het consortium werken al een tijdje samen, maar willen nu hun beweging breder trekken. Inmiddels lopen er gesprekken over de uitvoering van het actieplan met de ministeries van VWS en OCW. Op 1 december is een website gelanceerd met informatie, die de komende tijd wordt aangevuld met kennis en ervaringen. Daarnaast is er kennis over kleinschalig verblijf te vinden op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Consortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp

Meer informatie

NJi-pagina's over kleinschalig verblijfConsortium Kleinschaligheid in de jeugdhulp

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)