RSJ: Geen vrijheidsbeperking in open residentiële jeugdhulp

Sta geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe in de open residentiële jeugdhulp. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan het ministerie van VWS.

Jongeren insluiten moet volgens de RSJ nooit zijn toegestaan, ook niet in noodsituaties. Ook het afsluiten van gebouwen en terreinen en vastpakken en vasthouden van jongeren moet wat de RSJ betreft verboden zijn, met uitzondering van noodsituaties.

Voor duidelijkheid over alternatieven voor vrijheidsbeperking verwijst de RSJ naar een handreiking waar het Nederlands Jeugdinstituut aan werkt. Die handreiking moet duidelijk maken welke maatregelen vallen onder pedagogisch handelen, welke onder huisregels en welke onder vrijheidsbeperking. Ook moet de handreiking omschrijven wat een noodsituatie is.

Eén wet

Het RSJ-advies om geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe te staan in de open residentiële jeugdhulp, met uitzondering van noodsituaties, is bedoeld voor de korte termijn. Voor de langere termijn adviseert de RSJ om alle wetgeving voor zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp te combineren in één wet. Nu is die wetgeving verdeeld over drie wetten: de Jeugdwet, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang. Ook adviseert de RSJ om de rechtspositie van kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp te versterken. Zij moeten bijvoorbeeld wettelijk recht krijgen op een vertrouwenspersoon en op kosteloze rechtsbijstand.

Handreiking

'We zijn blij dat de RSJ met zijn advies bevestigt dat vrijheidsbeperking niet thuishoort in de open residentiele jeugdhulp, zegt Els Mourits van het NJi. 'Het is zaak dat de sector de praktijk hierbij ondersteunt met voldoende en goed opgeleid personeel. En het NJi hoopt met de handreiking voor professionals een bijdrage te leveren aan alternatieven voor vrijheidsbeperkend handelen.' Het Nederlands Jeugdinstituut verwacht de handreiking in het eerste kwartaal van 2024 te publiceren.

Bron: Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Bericht RSJAdvies Vrijheidsbeperkende maatregelen in de open residentiële jeugdhulp?

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.